مصرف دوزهاي بسيار بالاي كافئين و استامينوفن (مانند تايلنول) با هم ميتواند كبد آسيب بزند.
[/size]به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از هلثدي، محققان “دانشگاه واشنگتن” گزارش دادند، اين تركيب آنزيمي توليد ميكند كه براي كبد سمي است.

اين سم علاوه بر اينكه با خوردن استامينوفن ضمن نوشيدن كافئين ايجاد ميشود بلكه از مصرف مقادير زيادي مسكنهايي كه حاوي تركيب كافئين و استامينوفن هستند نيز توليد ميشود.

از اين مسكنها اغلب براي درمان ميگرن، دردهاي قاعدگي و ساير بيماريها استفاده ميشود.

“سيد نلسون” پروفسور شيمي پزشكي كه رياست اين تحقيق را بر عهده داشت گفت، كافئين ميتواند روي يك متابوليت سمي استامينوفن اثر بگذارد و باعث افزايش تشكيل آن متابوليت سمي شود.

نلسون گفت، برخي افراد نسبت به تاثير اين سم آسيب پذيرتر هستند. اين اشخاص احتمالا افرادي هستند كه برخي داروهاي درمان صرع مانند
“كاربامازپين” و “فنوباربيتال” مصرف ميكنند.