يك گروهاز محققان ايتاليايي موفق به كشف روشي جديد براي تشخيص و درمان درد از طريق آزمايش خون شدند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روزنامه “اونيره” ، يك تيم پزشكي دانشگاه ” پيزا” موفق به كشف روشي براي درمان دردها از طريق آزمايش خون شد.

اين كشف براي ‪ ۱۵‬ميليون ايتاليايي كهاز دردهاي مزمن رنج ميبرنداميدي تازه بوجود ميآورد.

كافياست تا باانجام يك آزمايش ساده خون پاسخ ژنتيكي شخصي هرفرد براي درمان درد مذكور را شناسايي و مقدار لازم داروهاي ضد درد را مشخص كرد تا عوارض جانبي آن به حداقل رسانده شود.

اين كشف جديد نتيجه ‪ ۳‬سال تحقيق بر روي ‪ ۳۰۰‬بيمار ( ‪ ۴۰‬درصد مزمن و ‪ ۶۰‬درصد مبتلا به دردهايي مانند كمردرد و آرتروز ) است.

“پائولو پولي” مدير بخش درمان بيمارستان پيزا گفت: بااين روش ميتوان اندازه لازم دارو را براي هر بيمار تعيين كرد و حتي ميتوان با آزمايش بزاق دهان آن را تشخيص داد.