محققان ميگويند استفاده از افشانههاي پاككننده خانگي و خوشبو كنندههاي هوا حتي يك بار در هفته نيز خطر ابتلا به آسم را در بزرگسالان افزايش ميدهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ساينس ديلي، اين تحقيق اپيدميشناسي براي نخستين بار تاثير محصولات پاككننده را بر سلامت افرادي كه گاه و بيگاه از اين مواد استفاده ميكنند و نه كساني كه شغلشان نظافت است بررسي كرده است.

نتايج اين تحقيقات در مجله انجمن آمريكايي قفسه سينه موسوم به “ژان پل زاك” مجري اين تحقيقات از مركز تحقيقات اپيدمولوژي محيطي در موسسه تحقيقات پزشكي شهري در بارسلون اسپانيا گفت، قرار گرفتن در معرض محصولات پاككننده ميتواند علت ‪ ۱۵‬درصد موارد آسم در بزرگسالان باشد كه اين ميزان يك مورد از هر هفت مورد آسم بزرگسالان را تشكيل ميدهد.

بيش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬فرد در ‪ ۱۰‬كشور اروپايي از نظر نشانههاي آسم مورد آزمايش قرار گرفتند و از آنها در مورد تعداد دفعاتي كه در هفته از محصولات پاككننده استفاده ميكنند سووال شد.

خطر ابتلا به آسم با افزايش موارد استفاده از پاككننده ها و تعداد افشانههاي مختلفي كه استفاده ميشد افزايش يافت ، اما اين ميزان در افرادي كه بطور منظم در معرض افشانههاي پاككننده قرار ميگيرند ‪۳۰‬ تا ‪ ۵۰‬درصد بيشتر است.

محققان ميگويند افشانههاي پاككننده و به ويژه خوشبوكنندههاي هوا، پاككننده هاي لوازم خانگي و شيشه پاك كنها تاثير بسيار زيادي بر سلامتي ميگذارند.