حمله قلبي (انفاركتوس عضله قلب)

Heart attack (myocardial infarction)


شرح بيماري
حمله قلبي عبارت است از مرگ سلولهاي عضلاني قلب در اثر كاهش يا توقف جريان خون سرخرگهاي قلب. غالباً در افراد بالاي 40 سال رخ ميدهد. اين بيماري در مردان شايعتر است، اما ميزان بروز آن در خانمها نيز رو به افزايش گذاشته است.
علايم شايع
درد قفسه سينه يا احساس «سنگيني، فشردگي يا لهشدگي» در قفسه سينه
دردي كه از ميان قفسه سينه به جناغ و گاهي به آرواره، گردن، بازوها، بين دو كتف يا بالاي شكم نيز تير ميكشد.
احساس نزديكي مرگ
تنگي نفس
تهوع و استفراغ
تعريق
منگي
ضعف
احساس خفگي
علل
بسته شدن نسبي يا كامل سرخرگهاي قلب توسط لخته خون، گرفتگي يا انقباض عروقي؛ يا اختلال شديد در ضرباهنگ قلب
عوامل افزايش دهنده خطر
سيگار كشيدن
چاقي
استرس
بالا بودن سطح كلسترول بد خون، يا پايين بودن سطح كلسترول خوب خون
بالا بودن فشارخون / ديابت
رژيم غذايي پر از چربيهاي اشباع شده
سابقه خانوادگي بيماري سرخرگهاي قلب
اكثراً انجام كارهاي نشستني و نداشتن فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري بدني كافي
ورزش در گرماي زياد يا سرما و باد
پيشگيري
حتيالمقدور اجتناب از يا كنترل عوامل خطر
عواقب مورد انتظار
با درمان اورژانس و بستري كردن بيمار در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي (سيسييو)، اكثر بيماراني كه دچار اولين حمله قلبي خود شدهاند بهبود مييابند. تأخير در درمان غالباً مرگبار خواهد بود. پس از رفع خطر بايد 8-4 هفته فرصت داد تا بهبودي حاصل شود. تكرار حمله قلبي امري شايع است.
عوارض احتمالي
نامنظم بودن ضرباهنگ قلب شوك؛ التهاب پردههاي دور قلب
نارسايي احتقاني قلب
جمع شدن مايع در فضاي دور ريهها
لخته شدن خون در سياهرگهاي عمقي
آمبولي ريوي
پاره شدن ديواره بين بطني يا ديواره خارجي قلب
آنوريسم (بيرونزدگي) ديواره بطن
خطر حمله قلبي در آينده
درمان
اصول كلي
اگر هرگونه علامتي از حمله قلبي را داريد، فوراً كمك پزشكي بخواهيد. توجه داشته باشيد كه داروهاي حلكننده لخته تنها در ساعات اوليه حمله مؤثر خواهند بود.
اگر فردي كه دچار حمله قلبي شده است بيهوش است و نفس نميكشد: ـ با فرياد كمك بخواهيد و وي را ترك نكنيد. ـ از يك نفر بخواهيد اورژانس را خبر كند. ـ فوراً تنفس دهان به دهان را شروع كنيد. ـ اگر ضربان قلب وجود ندارد، ماساژ قلبي بدهيد. ـ تا زماني كه كمك نرسيده باشد عمليات احيا را ادامه دهيد. به هنگام بستري شدن در بيمارستان:
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل نوار قلب، اسكن راديواكتيو با تكنسيم 99، آنژيوگرافي (عكسبرداري از رگها با اشعه ايكس به كمك تزريق ماده حاجب درون آنها)، و اندازهگيري آنزيمهايي كه از عضله قلب آسيب ديده به درون خون آزاد ميشود.
اكسيژن و داروهاي مختلف
امكان دارد براي به كار انداختن قلب نياز به تحريك الكتريكي وجود داشته باشد.
شايد جراحي (كار گذاشتن دستگاه ضربانساز، آنژيوپلاستي با بادكنك كوچك، يا جراحي بايپاس سرخرگهاي قلب)
داروها
داروهايي كه به سرعت لختههاي خون را حل ميكنند (بايد در عرض 3-1 ساعت از زمان بروز حمله داده شوند).
داروهاي ضد درد
داروهاي ضد بينظمي قلب و داروهاي ضد آنژين صدري، مثل مسدودكنندههاي بتا آدرنرژيك يا مسدودكنندههاي كانال كلسيمي، براي پايدار كردن نامنظمي ضربان قلب
داروهاي ضد انعقاد براي جلوگيري از تشكيل لخته خون
نيتروگليسيرين براي گشاد كردن سرخرگها و افزايش خونرساني قلب
داروي ديژيتال براي تقويت انقباضات عضله قلب و پايدار كردن ضربان قلب
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به هنگام بهبودي، كارهاي روزمره خود را تدريجاً از سر گيرد. قبل از آغاز مجدد فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري جنسي يا رانندگي با پزشك خود مشورت نماييد.
در صورت در دسترس بودن، در يك برنامه بازتواني قلبي شركت كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي كمچرب (چربي بايد كمتر از 20% كل كالري دريافتي را تأمين كند) و پر فيبر
وزن خود را در حد مطلوب نگاه داريد. اگر اضافه وزن داريد، يك رژيم لاغري مناسب و تأييد شده توسط پزشك بگيريد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم حمله قلبي را داريد. اين يك مورد اورژانس و تهديدكننده زندگي است!
اگر به هنگام بهبودي يكي از موارد زير رخ دهد: ـ دردي كه با داروهاي تجويز شده خوب نشود. ـ تنگي نفس يا سرفه به هنگام استراحت ـ تهوع، استفراغ، اسهال، تب ـ خونريزي از لثهها يا ساير جاها ـ تپش قلب يا جا افتادن يك ضربان قلب