سرطانهای دستگاه گوارش از جمله سرطانهای معده و روده بزرگ سومین سرطان شایع در کشور بوده که این نوع سرطانها در ردیف بدخیمترین انواع سرطان قرار دارند.
دکتر «افشین مرادی» متخصص پاتولوژی و دبیرعلمی دومین کنگره سراسری سرطانهای گوارشی (کولون) با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به شیوع سرطانهای گوارشی در کشور و قابل تشخیص و پیشگیری بودن سرطانهای روده بزرگ، متخصصان کشور بر آن شدند تا به منظور بیان تازههای روشهای تشخیص، درمان و یافتن افراد در معرض خطر، ۲۱ و ۲۲ آذر ماه سال جاری در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دومین کنگره سراسری گوارش ( کولون و رکتوم ) را برگزار کنند.
وی گفت: برخی سرطانهای دستگاه گوارش دارای زمینه ارثی بوده، لذا یافتن افرادی از خانواده بیمار كه مستعد ابتلا به این بیماری هستند با استفاده از آزمایشات قابل تشخیص است.
گفتنی است؛ این همایش از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و انجمنهای علمی برگزار میشود. مراکز تحقیقاتی سرطان و گوارش دانشگاه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جامعه جراحان ایران، انجمن رادیوتراپوتیک انکولوژی ایران، انجمن سرطان ایران، مرکز تحقیقات جراحی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از برگزار کنندگان این همایش هستند.
همچنین، اپیدمیولوژی، اتیولوژی، ریسک فاکتورها، پیشگیری و غربالگری، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، تازههای تشخیص و مرحلهبندی، تازههای درمانی، توانبخشی و مسایل روانی و اقتصادی - اجتماعی از محورهای مورد نظر این کنگره است.
لازم به ذکر است؛ گروههای جراحی، گوارش، رادیوتراپی انکولوژی - پاتولوژی، رادیولوژی، پزشکی هستهای، هماتولوژی انکولوژی، طب فیزیکی و توانبخشی، ژنتیک، اپیدمیولوژی - روانپزشکی، پزشکی اجتماعی و پزشکان عمومی از گروههای میهمان با دریافت بازآموزی این کنگره هستند.


خبرگزارى ايسنا