ببخشید تا بهتر زندگی کنید


تحقیقات جدید نشان می دهند که حفظ احساسات خصمانه با فشار خون بالا ارتباط دارد که آن هم نهایتاً منجر به سکته مغزی ، حمله قلبی یا نقص عملکرد کلیه و حتی مرگ می شود .
دانشجویان دانشگاه تنسی ( UT ) در مطالعه ای برای کشف تأثیر برخورداری از یک شخصیت بخشنده بر پاسخ های استرس جسمی و روانشناختی ، دو تجربه خصمانه ( بوسیله یک والد و یک دوست یا همسر ) را مورد بحث قرار دادند . طبق اظهارات آنها محققان فشار خون ، ضربان قلب ، فشار عضله پیشانی و پاسخ های هدایتی پوست را در این افراد اندازه گیری کردند . نتایج نشان دادند که افراد بسیار بخشنده یعنی آنها که به راحتی عفو می کنند هم فشارخونشان در زمان آرامش پائین تر بود و هم افزایش میزان فشار خون آنها کمتر از افرادی با سطح بخشندگی کم و احساس خصومت بیشتر بود . به گفته سرپرست این تحقیق ، صحبت کردن درباره خصومت ممکن است خون هر کسی را به جوش آورد ، اما به نظر می رسد بخشش خطا ، سلامتی بیشتری را بهمراه دارد ، بطوریکه افراد بخشنده در این مطالعه ، مراجعه کمتری به پزشک داشتند . عفو و بخشش با کاهش بار اضافی فیزیولوژیک که حاصل تجارب استرس زای برطرف نشده است منجر به افزایش میزان سلامتی افراد می شود . وی می افزاید : گذشت ، نیازمند مهارتهای اجتماعی مناسب است . افراد بخشاینده نسبت به دیگران خونگرم تر بوده و حس همدلی بیشتری دارند و احساسات مثبت تری را نسبت به کسانیکه باعث رنجش آنها شده اند ، دارند برخی افراد مهارتهای بهتری برای حفظ روابط رضایت بخش دارند و یکی از این مهارتها بخشش است . لذا ، ایجاد مهارت های اجتماعی مانند همدلی و ارتباط ممکن است عفو و بخشش را تسهیل نمایند .به کسانی که بیشتر احساس خصومت و دشمنی دارند پیشنهاد می شود که به برخی اقدامات مهم جهت تسهیل احساس گذشت توجه کنند :
با درد روبرو شوند . به جای اجتناب از احساساتی که حس خصومت را ایجاد می کند ، آنها را تجربه کنند .
خود را جای افراد خاطی قرار دهند تا بهتر درک کنند چه چیزی باعث عملکرد آنها شده و به این ترتیب مهارت همدلی را در خود ایجاد کنند .
گذشت را برگزینند . همه قدرت را بکار بندند تا از خطا بگذرند و آنگاه به راه خود ادامه دهند

واحد مرکزی خبر