تنفر از رنگها

اگر از هر كدام از این رنگها متنفرید میتواند نشانگر این موضوع باشد كه:
قرمز:
بسیار دلواپس و ناامید هستید. شاید هم از خستگی و ضعف جسمی رنج میبرید. امكان دارد كه در روابط جنسی و حتی در موقعیت اجتماعی شكست خورده باشید. اما مشكل واقعیتان این است كه همیشه دنبال هدفهای بزرگ و غیرعملی میروید و وقتی هم كه شكست میخورید در لاك خود فرو میروید. چه عیبی دارد كه دنبال یك زندگی معمولی باشید؟ باید این دو موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید. اگر معیار موفقیت ثروت بود، پس ثروتمندان میبایست خوشبختترین آدمها باشند كه معمولاً این طور نیست.
نارنجی:
به خاطر عمر و سالهایی كه به بطالت تلف كردهاید بر خود خشم دارید ولی یادتان نرود كه فقط شمانیستید كه مسؤولیت همه بدبختیهای دنیا را بر دوش دارید اگر بتوانید مشكلات خصوصی خود و خانوادهاتان را حل كنید مطمئن باشید كه خیلی زرنگید.
آبی:
از زندگی و یكنواختی آن خسته شدهاید. احتیاج به تنوع و هیجان دارید و به همین زودی هاست كه قید و بندهای زندگی را از هم خواهید گسست. در دورهای هستید كه احساس میكنید دلتان میخواهد همه چیز را تغییر بدهید و دستی بر سر و صورت خود بكشید و شاید هم فرم موها را عوض كنید و لباستان را تغییر بدهید.
زرد:
بسیار حساس و بدبین هستید و از هر چیز بدیع و مدرن بدتان میآید و برایتان قابل هضم نیست كه یك حكومت میلیونها دلار خرج رفتن به كره ماه را بكند در حالی كه كره زمین پر از انسانهای مستحق كمك میباشد. مردم همیشه شما را اخمو و عصبانی مییابند.
قهوهای:
ترستان از این است كه نتوانید مأموریت تان را به اتمام برسانید. چه مأموریتی؟ آیا فكر میكنید اگر همه دانشهای دنیا را هم در ذهن و مغز كوچك تان جای بدهید آخرش به كجا خواهید رسید؟ تا دیر نشده كمی هم به تفریح برسید. به عشق فكر كنید كه حتی عذابش نیز شیرین است.
سبز:
اگر از این رنگ متنفرید حتماً یك ایرادی دارید. اگر در هدف هایتان شكست خوردهاید چرا دیگران را شماتت میكنید؟ خودتان را تنهاترین موجود روی زمین حس میكنید و با این شخصیتی كه دارید دیگران حق دارند تنهایتان بگذارند. سعی كنید به جای خودخوری به كتابخانه بروید و در اجتماعات شركت كنید و خودتان را از برج عاجی كه ساختهاید بیرون بیندازید تا ببینید كه دنیا با تمام بدیهایش چقدر با ارزش است.
خاكستری:
زندگی بر علیه شما بوده است از همه چیز محروم بودهاید و این خشمگینتان میكند. حسود نیستید ولی از سرنوشت بدتان شكایت دارید آیا فقط شما هستید كه به همه آرزوهایتان نرسیدهاید؟ یادتان نرود كه ممكن است شما یكی از خوشبختترین مردم روی زمین نباشید ولی بدبختترین هم نیستید.
سیاه:
فكر میكنید در دنیا، بدی وجود ندارد. فكر میكنید بدبختی فقط افسانه است و به كره زمین ربطی ندارد. خودتان را كامل میدانید و سعی میكنید كه اشتباه نكنید ولی اگر مرتكب اشتباه شدید هرگز اعتراف نخواهید كرد.
سفید:
اگر شما از سفید متنفرید، یا اگر هاله مغناطیسی دور بدنتان فاقد این رنگ است با عرض معذرت باید بگوییم در اسرع وقت با روانپزشك یك تماس داشته باشید.

مجله راه زندگی