کوارتز صورتی


▪ این سنگ دارای انرژی ترکیبی عظیمی است که برحی اثرات شفابخش آن ذکر می گردد:
- کسب انرژی های مثبت و تامین انرژی های از دست داده شده
- بهبود لک های صورت و یا بدن همچنین جهت درمان بیماریهای معده ( بجز زخم معده)
- تقویت امواج مثبت و انرژی زا
● کسب انرژی های مثبت و تامین انرژی های از دست داده شده
▪ طریقه استفاده:
یک قطعه سنگ کوارتز صورتی را داخل یک لیوان آب سرد انداخته و پس از ده دقیقه سنگ را خارج نوده و آب را بنوشید و سنگ را به مدت بیست دقیقه بر روی چشم سوم خویش قرار دهید.
● بهبود لک های صورت و یا بدن همچنین جهت درمان بیماریهای معده ( بجز زخم معده)
▪ طریقه استفاده:
یک قطعه سنگ کوارتز را به مدت ده دقیقه در آفتاب داغ ظهر گذاشته و سپس آن را داخل مقداری شیر گرم شده ( نه به حالت جوشیده) به مدت ده دقیقه قرار دهید،( چنانچه شیر گوسفند و یا بز باشد بهتر است ). سپس سنگ را خارج نموده و سه قاشق غذاخوری قبل از هر وعده غذای روزانه میل نموده و به مدت یک ساعت پس از آن چیز دیگری نخورید. این روش را تا پنج روز تکرار کنید.
● تقویت امواج مثبت و انرژی زا
▪ طریقه استفاده:
یک قطعه سنگ کوارتز صورتی را داخل یک تکه پارچه کتان آبی و یا سفید رنگ گذاشته و بر روی چشم سوم خویش به مدت بیست دقیقه قرار دهید. بهتر است در مکانی آرام دراز بکشید.
● توصیه:
نیروی مغناطیسی موجود در این سنگ جهت افراد مبتلا به سرطان ریه بسیار مضر بوده و بیماری آنها را تشدید و تثبیت می نماید.
همانگونه که می دانید چنانچه یک بیماری در انسان تثبیت شود، امکان درمان آن بسیار ناچیز و گاه غیرممکن می گردد. بنابراین به افراد مبتلا به سرطان ریه تاکید می شود این سنگ را هرگز لمس ننموده و درهاله ی خویش نیز قرار ندهند. همچنین سنگ کوارتز نباید در کنار وسایل شخصی و مواد خوراکی مورد مصرف این افراد قرار گیرد.

سایت مفاهیم