محققان ايراني به رابطه بين اثر انگشت و بهره هوشي پي بردند

تهران بزرگ، خبرگزاري جمهوري اسلامي

محققان موسسه پژوهشگران طب و توسعه بهداشت به رابطه بين اثر و نقوش پوست انگشتان سبابه هر دو دست و انگشت كوچك دست چپ با بهره هوشي پي بردند.

سرپرست موسسه پژوشگران طب و توسعه بهداشت روز شنبه در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: در اين مطالعات اثر انگشت دست ‪ ۱۴۴‬دانش آموز تيز هوش، ‪ ۱۰۲‬دانش آموز عادي و ‪ ۹۶‬دانش آموز كم توان ذهني مدارس راهنمايي يكي از شهرستان هاي كشور مورد بررسي قرار گرفته است.

دكتر "شروين آثاري" افزود: بر اساس مطالعات انجام شده بر روي انگشتان دست اين دانش آموزان نقوش دست دانش آموزان تيزهوش، عادي و كم توان ذهني با يكديگر متفاوت است.

وي اظهار داشت: از آنجا كه افراد كم توان ذهني نيازمند مراقبت، آموزش هاي خاص و خدمات اختصاصي پزشكي از بدو ورود به مدرسه هستند، استفاده از اين روش اختصاصي در شناسايي افراد بيش و كم توان ذهني در هنگام تولد و دوران كودكي مفيد خواهد بود.