ميزان حافظه و نوع RAM كامپيوتر خود را انتخاب كنيد

در اين مقاله نگاهي به دو مشخصه اصلي رم در كامپيوتر مي پردازيم: مقدار حافظه و نوع چقدر كافي است قانوني كه در اينجا روي آن انگشت مي گذاريم ( با توجه به انواع مختلف كامپيوترهايي كه استفاده مي كنيد ) نرم افزارهايي است كه شما تمايل به استفاده از آنها را داريد.

و اينكه حداقل مقدارRAM لازم يا بهترين كارايي براي شما مهم است.

جدول زير يك ديدگاه كلي از ميزان RAM قابل قبول با توجه به زمينه كاري فراهم مي كند.

128 MB : كافي براي بوت شدن

128-256 MB : برنامه نويسي

256-384 MB : محاسبات معمولي كامپيوتر گشت زني وب

384-512 MB : Game و موسيقي

512 MB -...... : گرافيك سنگين و Game سنگين

رنجهاي نشان داده شده در جدول بالا به صورت كلي و بر اساس بيشتر كارهاي معمول كامپيوتري دسته بندي شده است بنابراين بهتر است كه شما احتياجات نرم افزاري و بازيهايي را كه از آنها استفاده مي كنيد را براي انتحاب نهايي در نظر بگيريد براي اين منظور در HELP نرم افزار يا در Read me آنها مي توانيد در قسمت requirements اين ميزان را پيدا كنيد كه كمترين آن در minimum requirments معمولاً يافت مي شود ولي اين روش براي همه سيستمها دقيق نيست زيرا بعضي از سيستمها بيش از بقيه از RAM استفاده مي كنند. (مانند سيستمي كه كارت گرافيك on board دارد ) بنابراين بهترين راه آزمايش است.

نوع RAM براي كارايي سيستم مهم است سه نوع اساسي رايج RAM وجود دارند كه عبارتند از: SDRAM , DDR , RDRAM .

گذشته از نوع RAM هر نوع RAM يك سرعت وابسته به آن RAM دارد. در زير يك جدول با ذكر جزئيات به منظور مقايسه بر اساس نوع از كندترين ها سريعترين آمده است:

سرعت : 66 MHZ يا PC66
نوع : SDRAM

سرعت : 100 MHZ يا PC100
نوع : SDRAM

سرعت : 133 MHZ يا PC133
نوع : SDRAM

سرعت : 200 MHZ يا PC 1600
نوع : DDR

سرعت : 400 MHZ يا PC800
نوع : RDRAM

سرعت : 266 MHZ يا PC2100
نوع : DDR

سرعت : 333 MHZ يا PC2700
نوع : DDR

سرعت : 400 MHZ يا PC 3200
نوع : DDR

سرعت : 533 MHZ يا PC1066
نوع : RDRAM

اين سرعتها مربوط به تئوري پهناي باند حافظه در CLOCK SPEED داده شده هستند و يك كامپيوتر فقط مي تواند يك نوع از حافظه را استفاده كند.

منبع: یاد بگیر دات کام