به گفته محققان هلندی، مورچه های کارگر برغم سن واقعی خود، امید به زندگی خود را می سنجند و با نزدیک شدن به روز های آخر عمرشان، مسوولیت های سنگین تر و پرمخاطره آمیزتری را متقبل می شوند.
به نقل از new scientist، در حشرات اجتماعی مانند مورچه ها و زنبور عسل، حشرات کارگر بسته به سنی که دارند، وظایف شان را تغییر می دهند.
کارگران مسن تر، کارهای پرخطر خارج از لانه را انجام می دهند در حالی که جوان ترها، کارهای ایمن تر داخل لانه را انجام می دهند.
افزایش مدت زندگی این کارگران به افزایش قابلیت مجموعه می انجامد.

خبر گزاری ایسکانیوز