دیابت نوع ۲ بیماری است که در آن بدن نمیتواند از هورمون انسولین که قندخون را تنظیم میکند به درستی استفاده کند.
این شکل دیابت با دارو، رژیم غذایی مناسب و ورزش، حفظ وزن سالم، و کنترل فشار خون و کلسترول درمان میشود.
● عوامل خطرساز برای دیابت نوع ۲ اینها هستند:
اضافهوزن داشتن.
سن بالای ۴۵ سال.
داشتن سابقه خانوادگی دیابت نوع ۲.
زایمان نوزاد با وزن بالا (بیشتر از ۴ کیلوگرم).
داشتن فشار خون بالا و کلسترول بالا.
داشتن سابقه خانوادگی بیماری قلبی.
سبک زندگی بیحرکت و ورزش نکردن.

یادداشت: همشهری آنلای