برنامه گوگل برای افزایش سرعت باز شدن صفحات وب که خیلی مفید استتوضیحات به انگلیسی:

[align=left]Google Web Accelerator is an application that uses the power of Google's global computer network to make web pages load faster. Google Web Accelerator is easy to use; all you have to do is download and install it, and from then on many web pages will automatically load faster than before[/align]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]