اين مقاله برای نخستين بار در سايت نيلگون نشر شده است.

متن پیدیاف مقالهی اصلی:

بازديدی از احمد فرديد و نظريهی غربزدگی : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

منبع: سایت جستار