درمان سریع سکته های خفیف مغزی احتمال معلولیت را کاهش میدهد


تحقیقات نشان می دهد چنانچه سکته های مغزی کوچک در هفته اول تحت درمان قرار گیرد، احتمال بروز سکته های خطرناک مغزی در روزهای بعد کاهش چشمگیری می یابد.
محققان دانشگاه آکسفورد اعلام کرده اند که درمان سریع سکتههای کوچک مغزی، خطر بروز سکتههای مغزی کشنده یا فلج کننده بعدی را تا حدود ‪۸۰‬ درصد کاهش میدهد.
بنابر همین گزارش متاسفانه اغلب سکتههای مغزی ظرف ‪ ۳۰‬روز پس از سکتههای کوچک روی میدهند اما اغلب بیماران به سرعت تحت درمان قرار نمی گیرند و به تصور اینکه حمله رد شده در درمان تعلل می کنند.
استفاده از داروهای رقیق کننده خون و کاهش کلسترول از عواملی است که می تواند از بروز سکته ها جلوگیری کند.
نتایج این تحقیقات نشان می دهد خطر بروز سکتههای بزرگ مغزی ظرف ‪ ۳۰‬روز پس از بروز سکته کوچک مغزی، برای بیمارانی که به سرعت درمان شدند، از ۱۰ درصد به ۲ درصد می رسد.

خبرگزارى مهر