هر چه مشاوران و روانشناسان توصیه كردند، از شما خواهش كردند كه مشكلتان را ریشهای حل كنید، توجه نكردید.
حالا بهنظر محققان علوم پزشكی توجه كنید كه به تازگی اعلام كردهاند زن و شوهرهایی كه دائم در حال جنگ و دعوا با همدیگر هستند، بیشتر از سایرین احتمال دارد كه به بیماریهای قلبی دچار شوند.
در این مطالعه كه در دانشگاه كالج لندن انجام شده، مشخص شده افرادی كه در رابطه با همسرشان مشكل دارند، تا ۳۴ درصد بیشتر در معرض خطر این بیماریها هستند.
این نتایج از بررسی ۱۲ ساله بیش از ۹ هزار شهروند انگلیسی به دست آمده است. در این بررسی از شهروندان خواسته شده ابتدا كسی را كه نزدیكترین رابطه را با او دارند، مشخص كنند و در مرحله بعد سؤالاتی از آنها پرسیده شده كه میزان بحث و جدلها را بین این ۲ نفر مشخص میكند.
این افراد در عرض ۱۲ سال از لحاظ انواع بیماریهای قلبی پیگیری شدند و معلوم شد آنها كه رابطه پرتنشتری داشتهاند، بیشتر دچار حملههای قلبی شدهاند.
در این تحقیق، اثر سایر عوامل خطر بیماریهای قلبی مانند فشار خون، سیگار، سابقه فامیلی، چاقی و غیره حذف شده است.
البته این نتایج در مورد سایر افرادی كه فرد با آنها رابطه نزدیكی دارد هم صادق است. به این ترتیب كه رابطه پرتنش با دوستان نزدیك هم میتواند به همین اندازه برای قلب و عروق خطر داشته باشد.
به گفته این محققان، عامل اصلی در این رابطه، تنش و استرس بیش از حدی است كه بهطور مداوم در زندگی به فرد وارد میشود و او را مستعد حملههای قلبی میكند.
نتایج این مطالعه، در نشریه آرشیو پزشكی داخلی منتشر شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده كه این مطالعه پس از آن طرحریزی شد كه تحقیقات مختلف نشان داده بود افراد مجرد بیشتر در معرض بیماریهای قلب و همچنین روانپزشكی هستند و ازدواج میتواند تا حد زیادی از بروز این بیماریها پیشگیری كند. در این مطالعه قصد محققان این بود كه ببینند كیفیت رابطه زناشویی چقدر در بهبود یا اختلال در سلامت افراد متاهل تأثیر دارد.
جالب این كه مطالعه جدیدی نیز چندی پیش در نشریه طب روانتنی چاپ شد كه به همین موضوع اشاره داشت و نتایج آن تا حدی متفاوت با این مطالعه بود. آن مطالعه نشان میداد زنانی كه با شوهرشان مشكل دارند، اما به جای این كه آن را مطرح كنند، مشكل را اصطلاحا توی خودشان میریزند و سكوت میكنند، بیشتر در معرض مرگ ناشی از بیماریهای قلبی هستند.
به این ترتیب، كارشناسان در توصیه به مردم، دچار اندكی شك و دودلی شدهاند؛ آیا مردم باید حرفها و شكایتهایشان را پیش همسرشان طرح كنند یا این كه موضوع را پیش خودشان نگه دارند؟ بهنظر میرسد پایان دادن قطعی به زندگی پرتنش زناشویی نیز راهحل مناسبی نباشد، چرا كه مطالعات گوناگون نشان داده بسیاری از افراد، به ویژه زنان، بعد از طلاق نیز دچار انواع استرسها و مشكلات میشوند كه احتمالا همین اثر را برای آنها خواهد داشت.
ضمن این كه از سایر عواقب و عوارض نامطلوب طلاق نیز تأثیر خواهند پذیرفت؛ تأثیراتی مانند آسیبهای روانی به فرزندان، مسائل مالی و مانند آن.
شاید بهترین توصیهای كه بتوان در این مورد داشت، این باشد كه اولا راههایی برای شناخت بیشتر ۲ طرف از همدیگر قبل از ازدواج به وجودآید تا انتخاب همسر با دقت و احتمال درستی بیشتر اتفاق بیفتد و در درجه بعدی، زن و شوهرهایی كه با همدیگر مشكل دارند، به جای این كه باهم جنگ و جدل داشته باشند، با مراجعه به مشاور و استفاده از راهنماییهای او، به حل ریشهای مشكلشان بپردازند تا فرسایش ذرهذره همدیگر و بهدنبال آن بستری در بخش سیسییو!

فرنوش صفویفر

گزارش: همشهری آنلاین