افسردگی و مشکلات خواب از عوارض تماشای زیاد تلویزیون در كودكان
تماشای فراوان تلویزیون كودکان را با مشکل رشد مواجه می کند.
پزشکان توصیه می کنند که کودکان زیر دو سال نباید تلویزیون تماشا کنند و كودكان بزرگتر از دو سال باید حداکثر روزی دو ساعت تلویزیون تماشا کنند.
محققان همچنین وجود تلویزیون را در اتاق خواب بچه ها رد می کنند.
محققان در یک تحقیق سه ساله، از مادران دو هزار و٧٠٠ کودک در خصوص عادات تماشای تلویزیون کودکان و تمایل آنها به هیجان، افسردگی، مشکلات مربوط به خواب، عدم تمرکز حواس، رفتار خشن و یا کمبود مهارت های اجتماعی آنها، اطلاعاتی را جمع آوری کردند.
١٦ درصد بچه ها ی ٥/١ تا ٢ ساله در این تحقیق بیش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا می کردند و در سن ٥/٥ سالگی این عادت را ترک کردند.
از هر پنج کودکی که یکی از آنها بیش از دو ساعت تلویزیون تماشا می کرد با خطر مشکلات رفتاری بیشتری روبرو می شدند و کودکانی که تا پنج سالگی عادت به تماشای تلویزیون در آنها بیشتر می شد، این خطر در آنها افزایش می یافت.
كودكانی که در اتاق خوابشان تلویزیون دارند بیشتر به مشکلات خواب دچار می شوند.

خبرگزارى ايسنا