پرخوری عصبی (bulimia) یک اختلال غذاخوردن است که باعث میشود شخص به مقدار زیاد غذا بخورد و سپس برای اجتناب از افزایش وزن خود را وادار به استفراغ کند.
با وجودی که علائم پرخوری عصبی جسمی هستند، این اختلال اغلب ناشی از مشکلات عاطفی هستند. از جمله آغازگرهای پرخوری عصبی اینها هستند:
▪ فشارهای اجتماعی و فرهنگی برای داشتن بدنب لاغر و متناسب.
▪ داشتن بستگانی که دچار پرخوری عصبی هستند یا بیش از اندازه به وزن و تصویر بدنی خود اهمیت میدهند.
▪ حوادث تکاندهنده یا تغییرات تنشآلود در زندگی مانند مرگ نزدیکان یا طلاق یا شغل جدید.
▪ اعتماد به نفس نداشتن، رفتارهای اجباری یا احساس عجز.
▪ عدم تعادلهای هورمونی یا شیمیایی.

یادداشت: همشهری آنلاین