مركز SMITHSONIAN فيزيك نجومي دانشگاه هاروارد طي اطلاعيه اي اكتشاف توده اي كربن متبلور كه قبلا" بنام ستاره BPM 37093 شناخته ميشده را اعلام كرده است ٫که در حقيقت، يک کوتوله سفيد بلوري شکل است كه حالا بعنوان بزرگترين و گران قيمت ترين الماس كهكشان شناخته ميشود ( حتي بيل گيتس هم قادر به خريد اين الماس گران قيمت نيست ! ) و در فاصله 50 سال نوري از زمين در صورت فلكي سانتور قرار گرفته است . تخمين زده شده است كه اين الماس به عرض 2500 مايل و وزن تقريبي 10 بيليون تريليون تريليون يعني يك 1 با 34 تا صفر

معادل 10٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000٫000 قيراط است

لازم به ذکراست کوتوله سفيد تازه کشف شده، داراي پالسهاي تابشي ثابت و هارمونيک است. گروه کشف کننده اين ستاره، با اندازه گيري اين پالسها به مطالعه درون مخفي اين ستاره پرداخت؛ درست مانند زمين شناسان که با اندازه گيري هاي لرزه نگاري، قسمتهاي داخلي زمين را مورد مطالعه قرار مي دهند. بر اساس نتايج اين مطالعات، کربن موجود در لايه دروني اين ستاره، به بزرگترين الماس موجود در کهکشان تبديل شده است.
ستاره خورشيد نيز سرانجام روزي به يک کوتوله سفيد تبدبل خواهد شد. بنابر آخرين مدلهاي ارائه شده، با اتمام سوخت هسته اي خورشيد، اين ستاره حدود 5 ميليارد سال ديگر مي ميرد و سپس دو ميليارد سال بعد، هسته آن بصورت بلوري در مي آيد و تبديل به يک الماس عظيم و غول آسا در مرکز منطومه شمسي مي شود.