توصیه های بهداشتی بعد از ماه مبارک رمضان

با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان پرهیز از پرخوری از طریق روزه داری انجام گرفته، بنابراین بهتر است روزه داران، تمرین کم خوری و محدود خوردن را پس از ماه رمضان نیز ادامه دهند.
دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد: بهتر است روزه داران پس ازماه مبارک رمضان، تمرین کم خوری و محدود خوردن را ادامه داده تا از افزایش سریع وزن که در اثر افزایش ناگهانی مقدار غذا حاصل می شود، اجتناب گردد.
براساس این گزارش، توصیه می شود، بعد از ماه مبارک رمضان رژیم غذایی متنوع از گروههای غذایی مفید شامل شیر و لبنیات نسبتا کم چرب، سبزیجات و میوه جات بیشتر و مواد گوشتی با چربی کمتر، مقدار مناسبی از نان، غلات و حبوبات در طول روزاستفاده شود و همچنین عادت زیاده روی نکردن درمصرف غذا را که در طول مدت ماه رمضان ایجاد شده ، ادامه داده شود.
بهتر است ، رژیم غذایی دریافتی روزانه به گونه ای برنامه ریزی شود که حتما وعده صبحانه به مقدار کافی دریافت و در زمان مناسب ناهار و شام نیز نسبتا سبک تر میل شود.
براساس این گزارش ، همچنین فعالیت بدنی نیز پس ازماه مبارک رمضان به صورت حرکات ورزشی و پیاده روی در حد توان، انجام شود.

یادداشت: خبرگزارى مهر