همانطوری که می دانید مغز از دو نيمكره تشكيل شده است كه هر نيمه سمت مقابل بدن را كنترل ‏می ‏نمايد. به عنوان مثال، اگر ضايعه ‏اي به سمت چپ مغز واردشود، سمت‏ راست بدن دست خوش فلج مي‏شود ومتقابلاً اگر ضايعه‏ اي در سمت‏ راست مغز باشد، سمت چپ بدن دچار فلج مي‏شود.
دو نيمه مغز از لحاظ بيولوژيكي كاملاً بهم شبيه هستند و هماهنگ عمل ‏مي ‏كنند. پژوهشها و كاوشهاي جديد بر روي مغز انسان حاوي نتايج جالب ‏و شگفت انگيزي است.
بررسي امواج منتشره مغز نشان داده است كه دو نيمكره مغز در كنترل ‏فعاليتهای بدن بين خود تقسیم كار كرده ‏اند وهر نيمه اداره كارهاي بخصوصي را به ‏عهده دارد:
نيمكره چپ مغز: رياضيات، زبان و ارتباط كلامي، منطق، بررسي وتجزيه‏ وتحليل، نويسندگي
نيمكره راست مغز: تصور وتجسم، شناخت رنگ، موسيقي، وزن وآهنگ،خيالات وآرزوها
اين پژوهشها نيز نشان داده است كه افرادي كه عادت كرده‏ اند تنها از يك ‏نيمه مغز خود استفاده كنند به طور نسبي از طرف ديگر مغز خود استفاده ‏نمي ‏كنند واگر در موارد خاص نيازي به ارتباط اين دو نيمه با يكديگر باشد اين ارتباط با ضعف توأم است.
نكته جالب ومهم ديگر، آنكه هرگاه دو نيمه مغز، بخش ضعيف‏تر تحريك‏ وترغيب به همكاري با بخش قويتر شود، افزايش فوق العاده اى در مجموع‏ توانايي وكارايي آنها خواهد داشت واين افزايش بيش از حد انتظار است.
به طور مثال اگر همكاري دو نيمه مغز، انتظار كارايي را به دو برابر افزايش‏ مي ‏دهد در عمل اين كارايي ممكن است در نتيجه هماهنگي آنها به ۵ تا ۱۰برابر ارتقاء دهد!. اما حالا شما برای اینکه بدانید بیشتر از کدام نیمکره مغرتان بهره می برید کافی است به سوالات [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ۲۵ سوالی پاسخ داده تا متوجه آن شوید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]