هفته مبارزه با سرطان/ وجود ژن معیوب احتمال ابتلا به سرطان پستان را ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش می دهد


ژنهای معیوب ممكن است در ایجاد سرطان پستان و انواع دیگر آن به ویژه سرطان تخمدان و رحم نقش داشته باشند. همچنین وجود توأم سرطان پستان و تخمدان در یك خانواده میتواند خطر ابتلا به سرطان پستان ارثی را شدت بخشد.
دفتر منطقه ای علوم پزشكی تهران سرطان پستان شایعترین سرطان زنان در سطح جهان است و مردان به ندرت به آن مبتلا میشوند. شیوع این سرطان به حدی است كه در برخی كشورهای غربی از هر ۷ زن، یك نفر در طول عمر خود دچار سرطان پستان میشود.
سرطان پستان در ایران نیز شیوع قابل توجهی دارد و از مشكلات مهم بهداشتی به ویژه در زنان میانسال محسوب میشود. بنابراین توجه به سرطان پستان و راههای پیشگیری و تشخیص زودرس آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.
تاكنون علت دقیق ایجاد سرطان پستان مشخص نشده است، با این حال عوامل محیطی و ژنتیكی مختلف را در ایجاد این سرطان دخیل میدانند. سرطان پستان در برخی از موارد ارثی است و به دلیل اشكال در ژنهایی ایجاد میشود كه از پدر یا مادر به فرزندان منتقل شده است. در این حالت سایر اعضای خانواده نیز ممكن است ژن معیوب را به ارث برده باشند و در آینده دچار سرطان پستان شوند.
در مواردی كه چند نفر از اعضای خانواده دچار سرطان پستان شدهاند، ممكن است این سرطان زمینه ارثی داشته باشد و به دلیل ژنهای معیوبی ایجاد شود كه از پدر یا مادر به فرزندان منتقل شده است. افرادی كه ژن معیوب را از پدر یا مادر خود به ارث بردهاند به ظاهر مشكلی ندارند اما در معرض ابتلا به سرطان پستان در آینده قرار دارند. خطر ابتلا به سرطان پستان در این افراد بسیار زیاد است، به نحوی كه فرد دارای ژن معیوب به احتمال ۵۰ تا ۸۰ درصد به سرطان مبتلا خواهد شد. ضمن آنكه سرطان پستان ارثی نسبت به سرطان غیرارثی در سنین پایینتری ایجاد میشود.
در بیماران مبتلا به سرطان پستان، انجام مشاوره ژنتیكی ضروری است. خصوصاً هنگامی كه دو یا چند نفر از اعضای خانواده به سرطان پستان مبتلا شده باشند و یا اینكه ابتلای یكی از اعضای خانواده به سرطان پستان در سن كمتر از ۴۰ سال بوده باشد. در این موارد بایستی با انجام مشاوره ژنتیكی خطر ابتلای سایر اعضای خانواده را به سرطان پستان تعیین نمود و در صورت لزوم از آزمایشهای ژنتیكی برای شناسایی ژنهای معیوب در افراد به ظاهر سالم استفاده كرد.
برای پیشگیری از ابتلا به سرطان پستان در این موارد میتوان از روشهای جراحی یا تركیبات دارویی استفاده نمود. با استفاده از این روشها خطر ابتلا به سرطان پستان در فردی كه واجد ژن معیوب است به میزان قابل توجهی كاهش مییابد.
لازم به ذكر است گروه ژنتیك مركز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی آمادگی دارد تا مشاوره ژنتیكی و سایر خدمات لازم را در زمینه سرطان پستان ارثی ارائه نماید.
متقاضیان میتوانند در صورت وجود هر گونه سؤال در خصوص بیماریهای پستان با صدای مشاور این مركز (۶۶۴۶۶۲۶۶) تماس گرفته و یا به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، مركز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی مراجعه نمایند.
خبرگزارى ايسنا