اكونيوز: بانك جهاني اعلام كرد ايران با درآمد سرانه سه هزار دلاري در ميان 178 كشور جهان در جايگاه 82 از اين نظر قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از بانك جهاني ايران در ميان 178 كشور جهان در جايگاه 82 از نظر درآمد سرانه قرار گرفته است.

بانك جهاني درآمد سرانه ايران را سه هزار دلار اعلام كرده است كه بر اين اساس اين كشور در ميان كشورهاي با درآمد سرانه متوسط به پايين قرار مي گيرد.

بر اساس تقسيم بندي بانك جهاني كشورهاي جهان از نظر درآمد سرانه به چهار گروه تقسيم مي شوند: كشورهاي با درآمد سرانه بالا، كشورهاي با درآمد سرانه بالاي متوسط ، كشورهاي با درآمد پايين متوسط و كشورهاي با درآمد پايين.

در ميان كشورهاي جهان لوكزامبورگ با درآمد سرانه 76 هزار دلار در جايگاه نخست از اين نظر قرار گرفته است.نروژ با 66 هزار دلار و سوئيس با 57 هزار دلار در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند.

كشور آفريقايي بوروندي با درآمد سرانه 100 دلاري نيز در انتهاي اين رتبه بندي قرار دارد.

در ميان كشورهاي خاورميانه نيز كويت با 26 هزار دلار درآمد سرانه در جايگاه نخست قرار دارد. پس از اين كشور به ترتيب كشورهاي امارات با 25 هزار دلار، عربستان با 12400 دلار، عمان با 9500 دلار، لبنان با 5400 دلار، ايران با سه هزار دلار،اردن با 2600 دلار، سوريه با 1500 دلار، عراق با 1200دلار، و يمن با 760 دلار در مراتب بعدي قرار گرفته اند.

ميزان درآمد سرانه در برخي ديگر از كشورهاي جهان عبارت است از فرانسه 36 هزار دلار، آلمان 36 هزار دلار، هند 820 دلار، ژاپن 38 هزار دلار، كره جنوبي 17 هزار دلار، پاكستان 770 دلار، روسيه 5700 دلار، سنگاپور 29 هزار دلار، تركيه 5400 دلار، انگليس 40 هزار دلار و امريكا 44 هزار دلار.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]