امروزه بیشترین انتظار از كفش زیبایی ظاهر است و به سلامت پا توجهی نمی شود این در حالی است كه از وظایف اصلی كفش حفظ پا از صدمات گرما، سرما، فشارهای وارده حین راه رفتن است.
دكتر صابونی متخصص ارتوپدی در افزود: مد بودن كفش دلیل استاندارد بودن آن نیست و كسانی كه به مدت زیادی از كفش استفاده می كنند استاندارد بودن كفش حائز اهمیت است.
وی بااشاره به ویژگی های كفش مناسب گفت: كفش مناسب حداكثر سه سانتی متر پاشنه دارد و جلوی كفش نیز فشاری به پنجه های پا وارد نمی كند.
وی با اشاره به اینكه كفش های ساق دار مچ پا را از صدمات و پیچ خوردگی محافظت می كند چرم را مناسب ترین جنس برای كفش دانست و گفت: در كفش های چرمی تبادل هوا به راحتی صورت می پذیرد.
به گفته وی خرید كفش باید در ساعات آخر روز صورت گیرد تا در صورت وجود ورم پا سایز كفش مناسب باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان