[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
زنانی كه برای كچلی و كم مویی های موضعی از داروی ماینوكسیدیل استفاده می كنند موهای بیشتر و قطورتری پیدا می كنند.
به نقل از خبرگزاری آلمان، نتیجه یك تحقیق آلمانی حاكی از آن است كه زنانی كه برای درمان كم مویی از داروی موضعی ماینوكسیدیل استفاده می كردند موهای بیشتر و قطورتری پیدا كردند.
بنابراین گزارش، محققان در این تحقیق ۵۲ زن به مدت ۱۲ ماه ماینوكسیدیل و ۵۱ زن شش ماه اول آلفاترادیول و شش ماه بعد ماینوكسیدیل دریافت كردند.
این گزارش می افزاید، بعد از گذشت شش ماه اولین ارزیابی ها و بررسی تصاویر مناطق كم مو نشان داد كه در گروهی كه از ماینوكسیدیل استفاده می كردند ضخامت موها تا ۸/۱ میلیمتر بیشتر شد و تعداد موها نیز تا ۲/۱۵ مو در هر سانتی متر مربع افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، در گروهی كه دارای آلفاترادیول استفاده می كردند در شش ماه اول تنها ریزش موها متوقف شد اما ضخامت و تعداد موهای رویش یافته افزایش نیافت اما در شش ماه بعد كه آنها نیز از ماینوكسیدیل استفاده كردند همین نتیجه را گرفتند.
به گفته محققان هر دو دارو تاثیر گذاری خوبی را بر درمان كچلی موضعی در زنان از خود نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان