برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان باید به سه نکته توجه داشت.
۱) آیا کلسیم کافی به بدن می رسد؟
۲) آیا عواملی موجب کاهش جذب کلسیم می شوند؟
۳) میزان مصرف مکمل های غذایی چقدر است؟

میزان مصرف کلسیم توصیه شده برای خانم های یائسه حداقل ۱۵۰۰ میلی گرم است (هر لیوان شیر یا ماست تقریباً ۳۰۰ میلی گرم کلسیم دارد). هر چند مصرف کلسیم موجود در مواد غذایی اولویت دارد، اما در مواردی که نیاز بدن را تامین نکند، احتیاج به دریافت مکمل های غذایی است. هنگام مصرف این مکمل در نظر داشته باشید،
▪ ورزش و هرگونه فعالیت بدنی جذب کلسیم را افزایش می دهد.
▪ بی تحرکی موجب جذب نشدن کلسیم مصرفی می شود.
▪ برخی داروها، سیگار، قهوه نوشیدنی های شیرین و گازدار، گوشت قرمز و مواد غذایی پرفیبر در صورتی که همراه کلسیم مصرف شوند، مانع جذب کلسیم می شوند.
▪ فشار روانی و استرس موجب کاهش کلسیم بدن می شوند.
▪ هنگام بیماری و مریضی، جذب کلسیم کاهش می یابد.
▪ همزمان با کلسیم باید موادی که حاوی منیزیم هستند، مصرف شود.
▪ کلسیم را بهتر است به همراه غذا یا هنگام خواب بخورید.
▪ مصرف روزانه بیش از حد کلسیم (۲۰۰۰ میلی گرم در روز)، در برخی موارد منجر به سنگ کلیه و یبوست می شود.
▪ فسفر، نقش خنثی کننده کلسیم را دارد و اثر منفی روی استخوان می گذارد (این ماده در سوسیس و کالباس موجود است که باید از مصرف زیاد آن خودداری کرد).

روزنامه اعتماد