[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


يك مرد پاكستاني روز يكشنبه 30 سپتامبر در شهر وين ، پايتخت اتريش ثابت كرد قويترين گوش جهان را دارد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، ظفر گيل ، مرد پاكستاني ابتدا يك گيره پيچي را روي گيجگاهش براي فشردن گوش راست و محافظت از آن نصب كرد. سپس براي گرم كردن گوشش و آمادگي يك وزنه 30 كيلويي را با گوش راستش بلند كرد!
بعد نعره اي كشيد و وزنه هايي كه مجموعا 61 كيلو و 700 گرم وزن داشته و به تسمه اي متصل بودند كه قلاب آن در لاله گوشش فرو رفته بود را با يك حركت بلند كرد و مدت 7 ثانيه اين بار سنگين را در فاصله 10 سانتيمتري سطح زمين نگه داشت!
با اين كار نام آقاي ظفر گيل به عنوان ركوردار بلند كردن وزنه با گوش بلافاصله در كتاب ركوردهاي گينس ثبت شد.
ظفر گيل 90 كيلويي هر روز تمرين بلند كردن وزنه با گوشش را انجام مي دهد تا آمادگي گوشش را حفظ كند!
او اين ركوردشكني را در مقابل كارشناسان ذيصلاح در روز موسوم به « ويئنا ركورديا» در پارك پراتر شهر وين انجام داد.