آسيب قلبي، دفاع بدن را در برابر خطرات جراحي قلب بيشتر ميكند

محققان اعلام كردند آسيب ناشي از بيماري قلبي ميتواند به اين عضو كمك كند تا با خطرات جراحي بهتر مقابله كند.

به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اينترنتي بي.بي.سي، پژوهشگران دريافتند موشهايي كه علايم بيماري قلبي دارند، در برابر آسيب ناشي از عمل جراحي قلب، از جمله توقف فعاليت خود قلب، مقاوم تر ميكند.

نتايج اين تحقيقات در مجله ‪ Critical Care Medicine‬منتشر شده است.

محققان معتقدند با شناخت واكنش شيميايي دقيق ممكن است بتوانند آن را با داروها تكرار كنند.

گروه تحقيقاتي دانشگاه بريستول اميدوار است شانس را براي تمامي بيماران قلبي افزايش دهد.

حدود ‪ ۳۰‬هزار بيمار در سال تحت عمل جراحي بايپس عروق قلبي قرار ميگيرند. در اين عمل جراحي بخشهايي از رگ كه به خاطر بيماري قلبي بطور خطرناكي نازك شدهاند، جايگزين ميشوند.

قلب در حين عمل از حركت ميايستد و اين امر ممكن است آسيبهايي را به بافت آن وارد آورد.

اين تحقيق اين ايده را مطرح ميكند كه شايد فشاري كه زندگي كردن با بيماري قلبي به فرد وارد ميكند، ممكن است عملا قدرت بدن را براي به حداقل رساندن اين آسيب بيشتر كند.

موشهاي طبيعي نميتوانند به همان شيوهاي كه انسان به بيماري قلبي مبتلا ميشود به اين بيماري مبتلا شوند. اما گروه تحقيقاتي دانشگاه بريستول از موشهايي استفاده كرد كه بگونهاي تغيير ژنتيكي داده شده بودند كه با تغذيه كمچربي نيز مستعد انباشت چربي در عروق قلبشان بودند.

برخي از اين موشهاي تراريخته با رژيم غذايي پر چرب تغذيه و در نتيجه به بيماري قلبي مبتلا شدند، در حالي كه ديگران از رژيم غذايي طبيعي اين جانور جونده استفاده كردند.

زماني كه اين موشهاي مبتلا به بيماري قلبي تحت عمل جراحي قرار گرفتند قلب آنها بهتر از موشهايي كه بطور طبيعي تغذيه شده بودند، توانست از عهده استرسهاي عمل، برآيد.

پروفسور "سعده سليمان" مجري اين تحقيقات با اشاره به اينكه قلب عضو هوشمندي است، گفت قلب اين توانايي را دارد تا مسير شيميايي خود را براي پاسخ به آسيب ناشي از بيماري قلبي تغيير دهد.

وي افزود: ما عقيده داريم ميتوانيم اين مسيرها را براي كمك به افرادي كه عمل جراحي قلب انجام ميدهند هدف قرار دهيم.

با اين حال سليمان تاكيد دارد هنوز بهتر است با استفاده از عادات غذايي سالم از عمل جراحي پيشگيري كرد.

پروفسور "جرمي پيرسن" از بنياد قلب انگليس گفت، اين يافتهها گام مهمي بسوي شناخت ساز و كار پيچيده حفاظتي قلب است كه به محققان كمك خواهد كرد درمانهايي را براي كاهش خطرهاي تهديدكننده بيماران در طول عمل جراحي ارائه دهند.