تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

محققان "دانشگاه ايالتي اوهايو" در كلمبوس گزارش دادند، چند سال پس از انجام باي پس معده كه عمل كاهش وزن متوقف ميشود و ساير مشكلات بروز ميكند ميتوان با يك عمل جراحي بدون شكاف از داخل بدن اين عوارض را با موفقيت برطرف كرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، در اين روش از وسيلهاي به نام "استومافيكس" (‪ (Stomaphyx‬استفاده ميشود كه "اداره نظارت بر غذا و داروي آمريكا" آنرا تاييد كرده است.

اين وسيله با يك آندوسكوپي از طريق دهان وارد معده ميشود و در معده با ساكشن ديوارههاي معده به اين وسيله ميچسبند.

سپس با استفاده از بستهايي شبيه سوزن منگنه چينهايي در ديوارههاي معده ايجاد ميكنند و اندازه معده را به طور موثري كاهش ميدهند.

دكتر "دين ميكامي" جراحي كه در ابداع استومافيكس همكاري داشته و اولين نفري است كه اين عمل جراحي را در آمريكا انجام داده، گفت با جراحي بدون شكاف ميتوان اندازه معده را بعد از عمل جراحي بايپس معده، كوچكتر كرد كه اين امر باعث سيري سريع و كاهش وزن بيشتر ميشود.

وي افزود، اين روش در حال حاضر تنها روش آندوسكوپي است كه اندازه معده را پس از جراحي باي پس معده كاهش ميدهد.

از ماه آوريل در مجموع ‪ ۲۲‬جراحي اصلاح باي پس معده در دانشگاه ايالتي اوهايو انجام شده است.

بيماراني كه اين اصلاحات را انجام دادهاند بطور متوسط ‪ ۱۰‬پوند (‪۴/۵۳‬ كيلوگرم) پس از يك ماه، ‪ ۱۵‬پوند (‪ ۶/۸۰‬كيلوگرم) پس از دو ماه و ‪ ۲۰‬پوند (‪ ۹/۰۷‬كيلوگرم) پس از سه ماه كاهش وزن داشتهاند.