بیماران مبتلا به شیزوفرنی نه تنها به دارو و درمان بلكه به حمایت خانواده شان نیز احتیاج دارند.و به نقل از خبرگزاری آلمان، متخصصان مجمع روانشناسی و روان درمانی آلمان در برلین معتقدند اعضای خانواده بیماران مبتلا به شیزوفرنی باید در جلسات روان درمانی آنها شركت داشته باشند.
بنابراین گزارش، در این جلسات آنها می آموزند فشارهای روحی خود را كاهش دهند، ارتباطات اجتماعی خود را تقویت كنند و تنشهای خود را كنترل كنند.
این گزارش می افزاید: بیماران مبتلا به شیزوفرنی و بستگان و نزدیكان آنها باعلائم عود احتمالی این بیماری مانند عصبانیت و اختلال در خواب آشنا می شوند و این امر می تواند از بروز مجدد فاز حاد این بیماری جلوگیری كند.
بر اساس این گزارش، برای بیماران مبتلا به شیزوفرنی پذیرفته شدن در جمع خانواده و دوستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
گفتنی است، احتمال بروز شیزوفرنی درمردان و زنان برابر است.
همچنین درمردان بیشترین احتمال بروز این بیماری بین سن ۱۵ تا ۲۵ سالگی و در زنان بیشترین احتمال بروز در سنین ۲۵ تا ۳۵ سالگلی اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان