روبات اسیمو که همه کار انجام می دهد ؛ پس از 20 سال تحقیق به مرحله تکامل رسیده است.


واحد مرکزی خبر : این روبات یک متر و 30 سانتی متری که ساخت ژاپن است به سادگی از پله ها بالا و پایین می رود و با سرعت 6 کیلومتر در ساعت مثل انسانها می دود و بدون فشار زیاد وارد کردن بر دست، با انسان دست می دهد و حتی با انسان فوتبال بازی می کند.

روبات اسیمو امروزه می تواند همه چیز را مانند کودکان بیاموزد یعنی اینکه به کمک هوش مصنوعی اش دیگر برای انجام دادن کارهای خاص برنامه ریزی شود بلکه از کاربر خود می آموزد چگونه فرمان را اجرا کند و سپس با وی ارتباط برقرار می کند.

می توان به اسیمو آموخت چگونه یک فنجان قهوه برای افراد بریزد بدون آنکه یک قطره قهوه به زمین ریخته شود.

واحد مرکزی خبر