كاهش ۲۰ درصدی بیماری قلبی و عروقی با پیاده روی منظم

پیاده روی منظم ۲۰ درصد احتمال بروز بیماری های قلب و عروق و سكته های مغزی را كاهش می دهد.
و به نقل از رویترز؛ براساس پژوهش های انجام شده پیاده روی منظم ۲۰ درصد از احتمال بروز بیماری های قلب و عروق و سكته مغزی را می كاهد.
براین اساس، محققان یافتند كم تحركی یكی از مهم ترین فاكتورهای بروز مشكلات عروق قلب بوده و استفاده از مواد غذایی سالم شامل سبزی ها و میوه ها كاهش مواد سرخ كردنی استفاده نكردن از سیگار در كنار تحرك كافی می تواند از بروز سكته های قلبی و گرفتگی عروق بكاهد.


باشگاه خبرنگاران جوان