[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
دندانهای شیری سالم، راهنمای رویش صحیح دندانهای دایمی هستند.
و به نقل از پایگاه خبری آبزرور؛ دندانهای شیری سالم، راهنمای رویش دندانهای دایمی هستند، هنگامی كه دندانهای شیری در دهان رشد میكند جوانههای دائمی در زیر آنها شكل میگیرد كه در واقع دندان شیری، فضای لازم را برای دندان دایمی جایگزین خود حفظ میكند.
بنابراین گزارش؛ اگر یك دندان شیری زودتر از زمان خود بیفتد یا كشیده شود، دندانهای عقبی آن به سمت جلو حركت كرده و فضای دندان كشیده شده را اشغال میكنند هنگامیكه دندان دایمی به زمان رویش خود برسد به علت نداشتن فضای خالی، رویش نابجا خواهد داشت و یا نهفته باقی میماند و مشكلات ارتودنسی و ردیف نبودن دندانها را برای كودك ایجاد خواهد كرد.

خبرگزارى فارس