حدود 5 درصد از افراد جامعه در دوراني از زندگي خود به درجات ضعيف يا شديد به لکنت زبان دچار مي شوند. طيف گسترده اي از روش هاي درمان دارويي و غيردارويي از جمله هيپنوتيزم درماني در معالجه نسبي يا کامل اين بيماري موثر است. درمان بايستي هرچه زودتر صورت بگيرد، پيش از اين که لکنت زبان به يک عادت تبديل شود و يا در بيمار «حالت شرطي» ايجاد کند. لکنت زبان به ارتباطات انساني و موفقيت تحصيلي، اجتماعي و عاطفي فرد لطمات شديدي زده و موجب شرمندگي، گوشه گيري و عقب ماندگي شخص مي شود. در مطلب زير که برگرفته از سايت انجمن درمانگران ايران است به تاثير هيپنوتيزم در درمان لکنت زبان مي پردازد.

ميزان شيوع لکنت زبان

حدود 5 درصد از نوزادان در کودکي يا نوجواني ممکن است به درجات متفاوتي از لکنت زبان مستمر يا گذرا دچار شوند. شيوع اين بيماري در پسرها سه برابر و در برخي از منابع 9 برابر شايع تر از دختران است. لکنت زبان که در طي آن در غياب هر گونه ضايعه جسمي و ساختاري برخي از سيلاب ها و اصوات تکرار شده و يا کشيده و طولاني مي شوند در اکثريت عظيمي از موارد قابل درمان است.

علل پيدايش لکنت زبان

لکنت زبان نوعي اختلال در رشد و تکامل تکلم است که علت واقعي آن هنوز به خوبي روشن نشده و به نظر مي آيد اين اختلال تکلمي به 4 صورت متفاوت مي تواند پديد آيد:
مرحله اول: مرحله اول در دوره پيش از سنين دبستاني است. در بسياري از موارد والدين اصرار دارند يک واقعه ترسناک را به عنوان عامل ايجاد اين بيماري معرفي کنند. اين شکل از بيماري در بيشتر موارد به خودي خود برطرف مي شود.
مرحله دوم: مرحله دوم در اولين سال دبستان پديد مي آيد و به تدريج با مزمن شدن به سال هاي بعدي عمر کشيده مي شود. کم کم کودک نسبت به اين اختلال آگاهي پيدا کرده و از وجود آن رنج مي برد.
مرحله سوم: مرحله سوم معمولا پس از 8 سالگي پديد آمده و بدون درمان مي تواند تا سنين بزرگسالي ادامه پيدا کند. در اين شکل از بيماري کودک زماني که با خودش، عروسکش و يا دوستان نزديکش صحبت مي کند، لکنت زبان ندارد، ولي در شرايط خاصي مانند صحبت کردن در کلاس، مکالمه با افراد غريبه به ويژه افراد مهم و پرهيبت و يا در زمان خريد يا تلفن کردن دچار لکنت زبان مي شود.
مرحله چهارم: مرحله چهارم در سال هاي آخر نوجواني پديد مي آيد. در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت زبان دو عارضه رفتاري زير به ويژه در مقايسه با ديگران به چشم مي خورد:

1 ) احساس خود کم بيني يا حقارت. هر چند ممکن است اين نشانه عارضه بيماري بوده باشد، ولي پيدايش اين احساس در اين سن عامل بسيار مهمي در ايجاد انواع عقب ماندگي و عدم موفقيت است.
2 ) وجود اضطراب و بي قراري در شرايط اجتماعي و زود رنجي شديد.
درمان لکنت زبان
لکنت زبان از بيماري هايي است که در پرتو شناخت درست بيماري توسط والدين و اراده آنها در شروع و ادامه درمان در بيشتر موارد به طور کامل يا نسبي درمان مي شود. البته روش هاي درماني بسيار متعدد و متنوعي براي آنها ارائه شده که به نظر مي آيد در بين طيف گسترده انواع روان درماني ها، هيپنوتيزم درماني داراي امتيازات زير باشد:
1 ) در متن پيدايش و جريان خلسه هيپنوتيزمي، آرامش و درمان اضطراب و بي قراري وجود دارد، در حالي که انواع روان درماني هاي ديگر خود مي توانند اضطراب بر انگيز باشند.
2 ) در تمام انواع هيپنوتيزم درماني، به افزايش اعتمادبه نفس توجه مي شود که اين دو نکته در درمان لکنت زبان بسيار مهم هستند.
3 ) در جريان هيپنوتيزم درماني بر خلاف راه هاي ديگر با عدم تاکيد بر روش ها و تمرين هاي تکلمي شديد، بيمار تحت تاثير فشار بيزار کننده اي قرار نمي گيرد.
4 ) در شرايط خلسه هيپنوتيزمي - حتي در پايان جلسه اول- بيمار خيلي بهتر از شروع جلسه صحبت مي کند. به اين ترتيب ضبط نوار صوتي در اين شرايط و باز پخش آن پس از پايان جلسه، تاثيرات بسيار زيادي بر روي روحيه بيمار و اميد او به درمان مي گذارد.
5 ) پس از چند جلسه درماني، مي توان به بيمار «خود هيپنوتيزم» را آموزش داد تا او خود در اوقات فراغت بتواند به درمان خودش کمک کند.
6 ) با کمک تکنيک تلقينات بعد از هيپنوتيزمي مي توان در شرايط خلسه هيپنوتيزمي به بيمار تلقين کرد که او بعدها و در شرايط هشياري هم احساس آرامش و اعتمادبه نفس خود را حفظ کرده و خيلي آرام و سليس صحبت خواهد کرد.

نحوه انجام هيپنوتيزم درماني براي درمان لکنت

در يک جلسه مقدماتي مشاوره، درمانگر ضمن آشنايي با بيمار، به او و اطرافيانش اين مطالب را مي گويد:
- هيپنوتيزم درماني يک روش درماني غير دارويي و در متن پزشکي است و داراي اصالت علمي و قانوني است.
- هيپنوتيزم درماني يک روش درماني پر قدرت و مطلقا بدون عارضه است.
- در طي دوره درمان - حتي از ماه اول- به تدريج آثار بهبودي در نحوه تکلم بيمار پيدا مي شود. روش هاي آرامش بخش يا ريلکس کننده در کنار تکنيک هاي افزايش دهنده اعتمادبه نفس، از همان جلسه اول موجب پيشرفت در درمان مي شود.
- در ماه اول هر هفته دو جلسه هيپنوتيزم درماني براي بيمار صورت مي گيرد و به بيمار براي ادامه درمان، خود هيپنوتيزم آموزش داده مي شود. در چند ماه بعد بيمار فقط ماهي دوبار به پزشک مراجعه مي کند و به تدريج با کمک نوار صوتي و خود هيپنوتيزم، بيمار ادامه درمان را به عهده مي گيرد.
- هيپنوتيزم درماني مانند انواع ديگر روان درماني براي رسيدن به يک نتيجه کامل و مستمر، ممکن است به جلسات درماني بيشتري نياز داشته باشد.

منيع : روزنامه ابتکار