به دعوت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

يانگوم به ايران ميآيد

خبرگزاري فارس: معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از حضور يانگوم (بازيگر سريال جواهري در قصر) و آميتا پاچان؛ بازيگر هندي به مناسبت هفته گردشگري در ايران خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محمدشريف ملكزاده، صبح امروز در نشست خبري كه در محل معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شد، گفت: پنجم تا 11مهر به عنوان هفته گردشگري در كشور نامگذاري شده است و در حال حاضر مشغول ايجاد هماهنگي براي حضور برخي از چهره هاي مشهور سينماي جهان در كشور هستيم.
«مهماننوازي ايراني و گردشگري»، «خانواده محور توسعه گردشگري» و «جوان و گردشگري» عناوين روزهاي پنجم، ششم و هفتم مهر به عنوان سه روز اول هفته گردشگري هستند.
به گفته وي «طبيعت گردي و ورزش»، «خدمات استاندارد و گردشگري» و «آموزش، رسانه و گردشگري» ديگر عناوين روزهاي هفته گردشگري هستند.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چهارشنبه 11مهر را كه آخرين روز هفته گردشگري است به عنوان روز «فرهنگ و گردشگري» نامگذاري كرده است.