بزودی دندانپزشکان قادر خواهند بود با کمک یک فناوری جدید، خدمات دندانپزشکی بدون درد به بیمارانشان ارائه کنند. محققان دانشگاه میسوری در حال کار

روی یک برس پلاسمایی غیرحرارتی هستند که از واکنش شیمیایی در دمای پایین برای ضدعفونی کردن و آماده سازی حفره های دندانی جهت پر کردن

استفاده می کند.

روزنامه جامجم