یکی از قهرمانان بزرگ یونان آکلیس بود..فرد که یکی از مهره های اصلیه سپاه قرار داشت.

برگردان فارسی نام وی آشیل است..و نیز قهرمان فیلم تروی با بازیه برد پیت

آشیل (Achilles) ریخت فرانسوی نام آخیلِس (به یونانی باستان: Αχιλλεύς) قهرمان اسطورهای یونان در داستان نبرد تروا (troy) است. همه پیکر او به جز پاشنه پایش رویین بود و همین بخش تنش هم مرگ او را رقم زد. آشیل پسر پلیوس (پهلوان یونانی و از یاران هراکلس) و دریاپری به نام تتیس بود. زئوس (خدای خدایان اساطیر یونان و پدر اکثر خرده خدایان نسل جدید) قصد داشت خود با تتیس وصلت کند، اما با پیشگویی تایتان پرومتوس مبنی بر اینکه "پسر تتیس از پدر به نیروتر شود" او را به پلیوس پهلوان که مورد لطفش بود واگذاشت.تتیس آشیل نوزاد را به جهان زیرین برد و او را از پاشنه گرفته، در رود سیاه جهان مردگان (استیکس) فرو کرد. تمام تن او جز پاشنه که در دست مادر بود به آن آب آغشته شد و تنها آن نقطه آسیبپذیر باقی ماند. روایت منظومه ایلیاد در میانه جنگ تروآ واز نزاع آشیل و آگاممنون (سرکرده یونانیان، پادشان مسینی) آغاز میشود.بعد از اینکه هکتور فرمانده سپاه تروا پسر عموی اشیل(شباهت زیادی بین اشیل و او بود و این باعث شد که هکتور گمان کند با اشیل مبارزه کرده و او را کشت) ، پتروکلوس را می کشد ، آشیل به انتقامجویی بر می خیزد و هکتور(پهلوانتروا) را می کشد و سپاه تروا را شکست می دهد. قبل از پایان جنگ، پاریس فرزند کهتر پریام، شاه تروآ، آشیل را به تیری زهرآلود هدف قرار داد. آپولون، خدای خورشید، تیر را به پاشنه آسیبپذیر آشیل هدایت کرد و به زندگی کوتاه این پهلوان مشهور پایان داد.ویکی پدیا