خدمات سايت ياهو در ايران سهميهبندي ميشود

به دليل افزايش استفاده از سايت ياهو براي ايميل در ايران و كاربردهاي غيراخلاقي از چت، روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش ارتباطات غيرراديويي اعلام كرد از اين پس هر كاربر ايراني كه حداقل يك ساعت در شبانهروز به شبكه اينترنت متصل باشد ميتواند از ياهو براي فرستادن حداكثر سه ايميل (يك ايميل كاري و دو ايميل خانوادگي) استفاده كند.

حداكثر مدت استفاده از اينترنت در ايران براي هر فرد سه ساعت و چهل دقيقه مقرر شده كه با توجه به اين، كاربران ميتوانند در بيشترين استفاده خود 9 ايميل از طريق سايت ياهو فرستاده و 22 دقيقه از سرويس مسنجر آن براي چتهاي اخلاقي و ارزشمند استفاده كنند.

شركت ياهو نيز در اقدامي براي استفاده بهينه ايرانيان با توجه به سرعت پايين اينترنت در ايران، كليه شكلكهاي غير ارزشي خود را حذف كردهاست.

مدير بخش چترومهاي خاورميانهي ياهو اعلام كرد: ما ايرانيها را دوست داريم

همچنين مدير شركت ملي پالايش و پخش ارتباطات غيرراديويي در گفتگوي بخش خبري 24 كانال يك برونمرزي ايران اعلام كرد: براي مديران دولتي نيز با توجه به مسؤوليت خطيري كه دارند سهميهاي بيشتر از حد معمول در استفاده از سرويس ايميل، بهويژه مسنجر آن درنظر گرفته شدهاست.

اين در حالي است كه دبير شوراي آلي اطلاعرساني اين خبر را توطئه عدهاي از بدخواهان اينترنت در داخل كشور اعلام كرد و گفت: كاربران ايراني ميتوانند براي رهايي از محدوديت ياهويي مليت خود را در سايت ياهو به يكي از كشورهاي آفريقايي غيرهم پيمان با ايران از جمله گاميبيا، موسه سه كو، شيراوانا و سياهارا، اعلام كنند.

وي ادامه داد: كسي از ما و كارشناسان ما چيزي در اين باره نپرسيد و گرنه با اقدام ضربتی جوابشان را می دادیم.

در ضمن شركت پيشتاز چيني يانگهونگ اعلام كرد ما حاضريم عين ياهو را براي ايران درست كنيم كه براي خودش تايمر داشتهباشد و طوري آن را ارائه كنيم كه كاربران ايراني نفهمند كه وارد ياهوي اصلي نشدهاند

پیام های بازرگانی(طنز)آگهي
تخليه چاه
بدون نياز به مغني و تانکر
با استفاده از بلوتوث


ترک مواد

ترک اعتياد به مواد مخدربا استفاده از روش N.M.B(ناتوان سازي مالي بيمار)
زير نظر دکتر سارق زاده


فتوکاتورهای هفته
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

نقل از گروه ايران-ايران