تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي

يك فوق تخصص روانپزشكي كودك و نوجوان گفت: اعتياد به اينترنت در بين جوانان كشور رو به افزايش است.

دكتر "مصطفي نجفي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار آيتي ايرنا بر لزوم انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه به منظور يافتن راهكارهاي جلوگيري از شيوع اعتياد به اينترنت تاكيد كرد.

به گفته وي اينترنت و بازيهاي رايانهاي مزاياي بسياري دارد، اما استفاده ممتد و ناصحيح از آن ميتواند حالت تخريبي داشته باشد.

وي كه عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كودك و نوجوان شهركرد است، توضيح داد: شخص معتاد به اينترنت ساعتهاي طولاني در طول شبانه روز را به گشت و گذار در اينترنت ميپردازد، چنين فردي از خواب، غذا، بهداشت و عملكرد شغلي خود هزينه كرده و صرف استفاده از اينترنت ميكند.

به گفته وي با توجه به اينكه استفاده از اينترنت در كشور ما رايگان و يا ارزان نيست، افزود: همچنين فرد معتد به اينترنت ماهيانه هزينه نسبتا بالايي را بابت استفاده از اينترنت صرف ميكند.

وي گفت: اعتياد به اينترنت فرد را از فعاليتهاي اجتماعي دور نگاه ميدارد و فرد به اين نوع فعاليتها علاقهاي نشان نميدهد و مدام به فكر اتصال به اينترنت است.

وي گفت: اما استفاده از اينترنت نميتواند جاي خالي روابط اجتماعي را پر كند و هميشه اين افراد با يك نوع خلاء مواجهند.

دكتر نجفي ادامه داد: شخص معتاد به اينترنت زماني كه خارج از اينترنت است حالت اضطراب، تنش، دلهره و نگراني دارد و تا زماني كه به اينترنت متصل نشود، اين حالتها در وي ادامه مييابد.

وي در مورد تحقيقي كه در خصوص اعتياد به اينترنت در حال انجام است و تا يك ماه آينده پايان مييابد، گفت: جامعه آماري اين تحقيق را پسران و دختران سال سوم دبيرستان تشكيل ميدهند.