نايب رئيس هيات مديره انجمن تنظيم خانواده با تاكيد بر اين كه افراد مبتلا به ايدز بايد از سوي جامعه مورد عطوفت و عنايت قرار گيرند، اعلام كرد: انجمن تنظيم خانواده به زودي باشگاه ياران مثبت را با حضور افراد آلوده به ويروس HIV راهاندازي ميكند.

دكتر ملكافضلي در حاشيه مراسم افتتاحيه ساختمان جديد انجمن تنظيم خانواده در گفتوگو با خبرنگار«بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: تاكنون 15 بيمار مبتلا به ايدز در اين باشگاه ثبتنام كردهاند و اميدواريم با راهاندازي باشگاه ياران مثبت، تعداد اين افراد بيشتر شود.

وي همچنين از فعال سازي يك خط تلفن به منظور اطلاعرساني و جوابگويي به تمام شهروندان در مورد تنظيم خانواده و بهداشت جنسي خبر داد.

خانم مادهو بالاناث، مديرعامل منطقه جنوب شرق آسياي فدراسيون جهاني تنظيم خانواده نيز در حاشيه اين مراسم به ايسنا گفت: برنامههاي مقابله با ايدز درايران با روند مطلوبي پيش ميرود و حمايتهاي دولت از انجمن تنظيم خانواده بسيار چشمگير است.

وي به وجود 5 ميليون فرد مبتلا به ايدز در كشور هند اشاره كرد و گفت: بسياري از كشورها از جمله هند نتوانستهاند به اندازه ايران در مقابله با ايدز موفق باشند.

مديرعامل منطقه جنوب شرق آسياي فدراسيون جهاني تنظيم خانواده اظهار كرد: خدمات درمان رايگان و آزمايش تشخيص HIV در ايران در سطح مطلوبي است، اما هنوز تعداد افرادي كه از اين خدمات بهره ميبرند، بسيار كم است، بنابراين مسئولان كشور بايد در اين زمينه بيشتر فعاليت كنند.

بالاناث به نگرش بد برخي افراد و جامعه به مبتلايان به ايدز به عنوان معضلي در راه مقابله با اين بيماري اشاره كرد و گفت: بايد در اين زمينه به طور جديتري فرهنگسازي شود.

وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از معضلات ايران در مقابله با ايدز، توجه كم به افراد داراي رفتارهاي پرخطر است، چرا كه اين افراد در جامعه پنهان بوده و دسترسي به آنها مشكل به نظر ميرسد.

خبرگزاري دانشجويان ايران