ساختمان جديد انجمن تنظيم خانواده (مركز عالي مبارزه با ايدز در جنوب آسيا) عصر روز چهارشنبه، با حضور روساي اين مركز، جمعي از مسئولان وزارت بهداشت و مديرعامل منطقه جنوب آسياي فدراسيون بينالمللي تنظيم خانواده افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر ملك افضلي، نايب رئيس هيات مديره انجمن تنظيم خانواده با بيان اين كه مكان جديد انجمن با كمك مديرعامل منطقه جنوب آسياي فدراسيون بينالمللي تنظيم خانواده و برخي از حاميان انجمن خريداري شد، گفت: انجمن تنظيم خانواده از اين پس برنامههاي تنظيم خانواده را با قوت بيشتري دنبال ميكند و همچنين اقدامات جديدي را در راه مبارزه با بيماري ايدز انجام ميدهد.

وي يادآور شد: انجمن تنظيم خانواده كه به عنوان مركز عالي مبارزه با ايدز در جنوب آسيا نيز شهرت دارد، در عرصه بينالمللي نام آور بوده و با انجمنها و تشكلهاي بسياري در سرتاسر جهان ارتباط دارد.

نايب رئيس هيات مديره انجمن تنظيم خانواده افزود: انجمن تاكنون اقدامات بسياري را به منظور آموزشهاي جنسي دوران بلوغ صورت داده است.

ملك افضلي با بيان اين كه آموزشهاي جنسي دوران بلوغ بايد در خانوادهها نهادينه شود، هشدار داد: در صورتي كه خانوادهها اين امر را محقق نكنند، نوجوانان اين آموزشها را از راههاي ديگري كه امنيت و اطمينان كافي براي آنها ندارد، فرا ميگيرند.

وي همچنين اظهار اميدواري كرد با اطلاع رساني بيشتر، تعصبات بيمورد برخي از افراد جامعه در اين خصوص از بين برود و آموزشهاي جنسي با جديديت بيشتري در جامعه صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، دكتر ملك احمدي مديرعامل انجمن تنظيم خانواده نيز در اين مراسم به تهيه و توزيع كتاب و برپايي كارگاههاي آموزشي به عنوان فعاليتهاي انجمن در سال 2007 اشاره كرد.

وي گفت: همچنين سال گذشته با همكاري جمعيت هلال احمر برنامههاي آموزشي در مورد بهداشت باروري در سوانح توسط گروههاي چهار نفري شامل دو ماما و دو امدادگر در شهرهاي زاهدان، تبريز، بندرعباس و تهران برگزار شد. اين دورههاي آموزشي از اين پس به تدريج در ساير نقاط كشور نيز برپا ميشود.

مديرعامل انجمن تنظيم خانواده در ادامه به برگزاري كلاسهاي آموزشي در رابطه با بيماري ايدز براي معلمان در قالب هزار و 700 كلاس درسي چهار ساعته اشاره كرد و گفت: تحقيقي نيز براي بررسي آثار اين كلاسها در افزايش اطلاعات معلمان در حال انجام است.

ملك احمدي با بيان اين كه باشگاه ياران مثبت سال گذشته در مشهد برپا شد، گفت: به زودي اين باشگاه در شيراز و در آينده نيز در كرمانشاه برگزار ميشود.

وي همچنين عقد قرارداد راهاندازي مركز مشاوره با بوشهر، ترجمه دو كتاب «چالشهاي HIV ايدز»، «راهكارهاي پيشگيري از ايدز» و همچنين راهاندازي خط تلفن هات لاين باشگاه ياران مثبت را از ديگر اقدامات صورت گرفته توسط اين انجمن در سال گذشته عنوان كرد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران