لثههای نوزادانی که دندانهایشان در حال بیرون زدن است، متورم و تحریکپذیر میشود.
رعایت این توصیهها به دندان در آوردن نوزادان کمک میکند:
▪ به نوزاد چیزی خنک برای جویدن بدهید، مانند یک تکه پارچه مرطوب یا حلقه لاستیکی مخصوص که درون یخچال گذاشته شده باشد. البته اطمینان حاصل کنید که این شی باعث خفگی او نمیشود.
▪ به آرامی لثههای نوزاد را با انگشتانتان یا یک پارچه سرد و مرطوب مالش دهید.
از دکترتان بخواهید که برای نوزادتان استامینوفن کودکان تجویز کند. هیچگاه به کودک آسپیرین ندهید.
▪ کودکانی که دارند دندان در میآورند، اغلب دچار سیلان بزاق میشوند، بنابراین به آرامی و به طور مکرر صورت او را پاک کنید.

همشهری آنلاین