ایرنا:يك مطالعه جديد نشان ميدهد انتقاد خانوادهها از وزن و يا عادات غذايي دختران آثار ماندگاري بر عزت نفس آنها ميگذارد.
به گزارش رويترز هلث از نيويورك، محققان با مطالعه ‪ ۴۵۵‬دانشجوي دختر كه از اندام خود ناراضي بودند، دريافتند بيش از ‪ ۸۰‬درصد آنها ، والدين و يا خواهر و برادرانشان در دوران كودكي از ظاهر اندام آنها ايراد ميگرفتهاند.بسياري معتقدند اين انتقادها نمايانگر فقدان عشق و علاقه و حمايت در خانواده است. و حتي نمايانگر بدرفتاري عاطفي است بطوري كه برخي در بين خانواده آنها را “زشت”، “خنگ” و “تنبل” ميناميدند.
در عين حال در پارهاي از موارد والدين و يا خواهر و برادران فقط گاهي در مورد وزن و اندام آنها نظر منفي خود را ابراز ميكردند.
نويسنده اين مطالعه در مجله “‪ “Pediatrics‬گزارش داد: “اين اطلاعات نشان ميدهد حتي چند مورد انتقاد هم ميتواند تاثير منفي داشته باشد.” اين محققان كه “دكتر “سي. بار تيلور” از مركز پزشكي “استنفورد” در “كاليفرنيا” رياست آنها را بر عهده داشت، ميگويند در خانوادههاي حمايتگر فقط چند بار انتقاد تاثير به ويژه مخربي بر دختران ميگذارد.

از اين رو والدين بايد بدانند كلام آنها ميتواند بر احساس دختران در مورد خودشان تاثير ماندگاري داشته باشد.

تمامي زنان شركتكننده در اين مطالعه در تحقيق بزرگتر پيشگيري از اختلال تغذيهاي شركت كرده بودند.

اين زنان به دليل نگرانيهاي بيش از حد خود درباره وزن، اندام و عادات غذايي جزو گروههاي پرخطر محسوب ميشوند.

در آغاز اين مطالعه، اين زنان مجموعهاي پرسشنامه را پركردند از جمله در يكي از اين پرسشنامهها درباره اظهار نظرهاي منفي كه در دوران كودكي درباره آنها ميشد و ميزان عزت نفس آنها پرسيده شده بود.

بيشتر اين زنان گفتند اعضاي خانواده اظهار نظر منفي در مورد شكل اندام آنها ميكردند.

بر اساس گزارشهاي آنها، بيش از نيمي از مادران و تقريبا ‪ ۴۰‬درصد از پدران و ‪ ۴۰‬درصد خواهران و برادران چنين نظراتي دادهاند.

در اين مطالعه ديده شد، زناني كه پدر و مادرشان چنين جملاتي به آنها گفته بودند از عزت نفس كمتري برخوردار بودند و فقدان حمايت خانواده را احساس ميكردند.

به گفته تيلو و همكارانش ، والديني كه درباره وزن و سلامت دختران خود نگران هستند بايد بدون اينكه به انتقاد از آنها بپردازند راههايي را براي ارائه “توصيه سازنده” درباره غذا خوردن سالم و ورزش بيابند.

به گفته اين محققان، الگو بودن والدين در رعايت رژيم غذايي متعادل، ورزش منظم و خودداري از ايراد گرفتن از اندام خودشان در اين زمينه بااهميت است.

دانشگاه “استنفورد” در اين زمينه توصيههايي را براي والدين در يك جزوه منتشر كرده است كه در نشاني اينترنتي
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]‬قابل دسترس است.