طب سوزني يك روش سنتي چيني است كه در آن نقاطي از بدن با استفاده از تعدادي سوزن بسيار ظريف با هدف درمان بيمار، تحريك ميشوند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مركز ملي طب مكمل و جايگزين آمريكا در اين مقاله به بيماريها وعلائمي اشاره كرده كه با استفاده از طب سوزني ميتوان آنها را بهبود داد.

به گفته متخصصان اين مركز، استفاده از طب سوزني در بهبود مواردي چون حالت تهوع ناشي از شيمي درماني يا جراحي، گرفتگيهاي دوره عادت ماهانه، درد در ناحيه تحتاني كمر يا سردرد، اوستئوآرتريت، آسم، جلوگيري از تكرار سكته مغزي و درمان اعتياد ميتواند ياري دهنده و مفيد باشد.

با اين حال اين محققان توصيه ميكنند كه هر فردي براي اين كه مطمئن شود آيا استفاده از روش طي سوزني برايش مفيد است يا خير، بايد با پزشك معالج خود مشورت كرده و از وي راهنمايي بخواهد.


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران