یك فوق تخصص گوارش کودکان تاكید كرد: مشكل چاقی به عنوان شایعترین علت مرگ قابل پیشگیری به شمار میرود.
دکتر « علی اکبر سیاری » فوق تخصص گوارش کودکان و دبیر این سمپوزیوم گفت: چاقی به عنوان اپیدمی در جهان شناخته شده است، به طوری که ۱/۱ میلیارد نفر در جهان دچار اضافه وزن و چاقی هستند.
دکتر سیاری با اشاره به این که چاقی در طی دو دهه اخیر روند رو به رشدی داشته و دو تا سه برابر شده است، افزود: این مسئله نه تنها بزرگسالان بلکه کودکان و نوجوانان را هم درگیر کرده، به طوری که در کشور ما حدود ۱۷ درصد کودکان و نوجوانان و ۵۰ تا ۶۰ درصد از افراد بالای ۲۰ سال، دچار اضافه وزن و چاقی هستند.
وی با اشاره به این که انجمن پیشگیری و درمان چاقی، به منظور افزایش آگاهی خانوادهها و پزشکان، برنامه ریزی خاصی جهت برگزاری سمپوزیومها و همایشهای تخصصی با هدف آشنا كردن مخاطبان با علل و عوامل و ریز فاکتورهای چاقی دارد، افزود: از آن جا که چاقی منجر به عوارض بسیاری از جمله سکتههای قلبی، دیابت نوع ۲، فشار خون، افزایش چربی خون و برخی سرطانها می شود، این انجمن در نظر دارد تا با برگزاری سمینارهای تخصصی ویژه پزشکان و خانوادههای افراد چاق، اطلاع رسانی مناسبی در جهت پیشگیری از بروز این مشکل به انجام رساند.

خبرگزارى ايسنا