مصرف لیموترش و مرکبات به علت داشتن اسید سیتریك بالا در پیشگیری از سنگ سازی کلیه موثرند.

دکتر « حمیدرضا صفایی » فوق تخصص کلیه افزود: چنانچه موادی مانند اسید سیتریك ، پتاسیم و منیزیم در ادرار موجود باشد، مانع از تولید سنگهای اسید

اوریک خواهد شد که آب لیموترش و مرکبات منبع مناسبی از اسید سیتریك هستند.

خبرگزارى ايسنا