مدیر شبكه تهران از آغاز پخش مجموعه تلویزیونی «شكرانه» در تلویزیون كشور تاجیكستان خبر داد.
مجید رجبی معمار گفت: پخش مجموعه تلویزیونی «شكرانه» كه با مشاركت كشور تاجیكستان و حضور بازیگران تاجیكی ساخته شده،از امشب ساعت ۹ به وقت تاجیكستان از شبكه اول این كشور آغاز میشود.
وی در ادامه گفت: سریال تلویزیونی «شكرانه» كه پیش از این «وراء» نام داشت، كاری معنا گرایانه است كه با موضوع حقطلبی و گرایش به حقیقت در طول داستان به مشتركات فرهنگی و اجتماعی ایران وتاجیكستان نیز نظرداشته و شخصت های داستان درپی پیشبرد موضوع داستان بدین موضوع نیز می پردازند.
در خلاصه داستان این مجموعه تلویزیونی آمده است: حامد جوانی تحصیل كرده است كه به كار و تولید و تلاش اعتقاد دارد. در میانه راه پر فراز و فرودی كه در تأسیس یك كارگاه تولیدی فراروی او گسترده شده، در تنگنای اقتصادی كمكی را از پدرش میپذیرد اما بهزودی در مییابد كه این پول متعلق به فرددیگری است كه پدرش به او مدیون است و بنا به درخواست پدر او موظف میشود كه...
این مجموعه تلویزیونی كه در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقهای شبهای ماه رمضان از شبكه تهران پخش میشود به تهیهكنندگی «منصور سهرابپور» و كارگردانی «سعید سلطانی» ساخته شده و هوشنگ توكلی، پوریا پورسرخ، عاطفه رضوی، حسن جوهرچی، مریم كاویانی، حامد بهداد در آن بازی كردهاند.

خبرگزارى فارس