از روي ميوهها ميتوان شخصيت افراد را شناخت و به شرايط روحي و رواني اشخاص مختلف پي برد، بنابراين ميوه دلخواه خود را انتخاب و رازهاي شخصيتي خود و دوستانتان را بررسي كنيد.


پرتقال: اگر پرتقال ميوه مورد علاقه شماست، شما آدمي پرقدرت و بسيار صبور هستيد و دوست داريد كارها را به آرامي اما در عين حال با درايت كامل انجام دهيد. سختكوش، پرتلاش و كمي هم خجالتي هستيد. شما دوستان خود را با دقت انتخاب كرده و با تمام وجود به آنها عشق ميورزيد.

سيب: اگر سيب، ميوه محبوب شماست، فردي اسرافكار و ركگو هستيد. ممكن است شخصا بهترين سازماندهنده يا مدير نباشيد ولي ميتوانيد رهبر يك تيم باشيد كه با تلاش زياد اين تيم را به موفقيتهاي بزرگ برسانيد. شما از سفرهاي كوتاه و غيرمنتظره لذت ميبريد.

آناناس: خيلي سريع تصميم ميگيريد و سريعتر از آن عمل ميكنيد. در زمينه تغيير شغل و خطر كردن شجاع و بيباك هستيد و داراي يك توانايي استثنايي در مديريت ميباشيد.

موز: فردي دوست داشتني، آرام، گرم و با احساس هستيد. از نداشتن اعتماد به نفس و خجالتي بودن در رنج ميباشيد. ديگران از خوبي شما و آرام بودنتان سوءاستفاده كرده و سعي ميكنند به اين وسيله براي خود موقعيتهاي خوبي را رقم بزنند. شما عاشق شريك زندگي خود هستيد و اين عشق به خاطر زيبايي جسمي و روحي اوست.

نارگيل: دوستداران اين ميوه سنگين افرادي جدي، بافكر و باشعور هستيد. از روابط اجتماعي، لذت ميبرد. ممكن است كمي خودخواه به نظر بياييد ولي چنين صفتي در شما برجسته نميشود. شما نياز به شريكي عاقل داشته و احساس را در اين مسئله دخالت نميدهيد.

گيلاس: اگر گيلاس ميوه دوستداشتني شماست زندگي هميشه به شيريني كه در نظر داريد خود را به شما نشان خواهد داد. فراز و فرود در زندگي شما زياد است. شما شريكي صميمي و وفادار هستيد اما اثر گذاشتن بر احساسات شما كار سادهاي نيست. خانهتان براي شما به منزله بهشت است و هيچ چيزي را بيشتر از اين دوست نداريد كه در منزل باشيد.

انگور سياه: در كل آدمي مودب و خوشرو هستيد اما گاهي وقتها به شدت عصباني ميشويد هر چند به همان سرعت عصبانيت شما فروكش ميكند. بسيار محبوب و مورد علاقه ديگران هستيد. نشاط و علاقه وافري به زندگي داريد و از هر كاري كه ميكنيد لذت ميبريد.

هلو: مثل هلو از عصاره زندگي لذت ميبريد. فردي ركگو بوده و روشي دوستانه داريد و براي دوستيها ارزش فراواني قائليد. حس استقلالطلبي در شما بسيار قوي و اين امر شما را فردي راستگو ساخته است.

گلابي: اگر خود را معطوف به انجام كاري كنيد ميتوانيد آن را با موفقيت به انجام برسانيد. از انگيزههاي مفيد ذهني لذت برده و دنبالهرو آن هستيد. زماني كه به دنبال شريك زندگي خود هستيد به هوش سرشار، ديد وسيع و دل دريايياش اهميت ميدهيد.

منبع: خانواده سبز آشپزي