يك فيزيوتراپيست گفت: كوله پشتيهاي يك بنده (يك طرفه) در طولاني مدت باعث انحراف در شانهها خواهد شد.

دكتر يحيي سخنگويي عضوهيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه وزن كيف حمل شده نبايد بيش از ده درصد وزن دانش آموز باشد، گفت: هر اندازه كه كيف سبك تر باشد فشار و انحراف وارد شده بر بدن كمتر خواهد بود.

وي در ادامه افزود: چنانچه كيف مدرسه به صورت دستي است و مسافت منزل تا مدرسه نيز كوتاه است، چندان مشكلي بروز نخواهد كرد. اما اگر دانش آموزان مسافت زيادي را تا مدرسه طي ميكنند، توصيه ميشود كيف دستي را در تمام مسير با يك دست حمل نكنند تا دچار انحراف بدني نشوند. زيرا بدن دانش آموزان به خصوص در دوران ابتدايي انعطاف پذير و در حال رشد است و حمل وسايل با يك دست ميتواند به صورت عادت در آيد.

دكترسخنگويي با بيان اين كه چنانچه وزن كيف حمل شده با دست زياد باشد، پس از مدتها بدن به يك سمت كج خواهد شد، اظهار كرد: كوله پشتيهاي مورد استفاده دانش آموزان چنانچه فقط بر روي يك دوش حمل شود، در آينده مشكل ساز خواهد بود. بنابراين بهتر است براي حمل كوله پشتي از هر دو طرف شانه استفاده شود تا وزن آن توزيع شود.


وي تصريح كرد: كوله پشتي دو طرفه (دو بنده) بايد ارتفاع كوتاه داشته و تا ناحيه لگن آويزان نباشد. در غيراين صورت قوس كمر و پشت بيش از حد عادي خواهد شد.


اين فيزيوتراپيست با بيان اين كه بند كوله پشتي بايد پهن باشد تا فشار بر روي شانهها در سطح وسيعي پخش شود،اذعان داشت: كوله پشتيهايي كه بر روي يك دوش حمل ميشود و بيشتر نيز در زنان رايج است، باعث خارج شدن شانه از حالت عادي خود ميشود.

خبرگزاري دانشجويان ايران