يك فوق تخصص گوارش و كبد گفت: براي جلوگيري از بيماريهاي شايع گوارشي مانند رفلاكس بايد بين افطار و شام دو ساعت فاصله باشد.

دكتر حسين خدمت دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بقيهالله در گفت وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه زخم معده و اثني عشر يكي از بيماريهاي شايع گوارشي است كه حدود ده درصد افراد به آن مبتلا هستند، افزود: به اين بيماران توصيه ميشود كه چنانچه در آندوسكوپي اخير خود زخم معدهشان بزرگ و فعال شده، نبايد در سال جاري روزه بگيرند، زيرا اين افراد يك دوره 2 تا 3 ماهه دستور مصرف دارو دارند و از نظر غذايي بايد مراقبتهايي را انجام دهند.

وي در ادامه اظهار كرد: افرادي كه سابقه زخم معده داشته اما بيماري آنها ترميم و درمان شده و در حال حاضر مشكلي ندارند، توانايي روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان را دارند.

دكتر خدمت تصريح كرد: افرادي كه سابقه زخم اثني عشر و معده داشته و درمان شدهاند، اما در حال حاضر علايم اين دو بيماري وجود دارد، توصيه ميشود با مشورت پزشك معالج با مصرف داروهاي خاص اقدام به روزه گرفتن كنند.

وي با بيان اين كه حدود 10 درصد افراد به بيماري رفلاكس مبتلا هستند، يادآور شد: چنانچه در اين بيماران توصيههاي گفته شده، رعايت شود، امكان روزه گرفتن وجود دارد اما در غير اين صورت روزه داري دراين بيماران اثر منفي به دنبال خواهد داشت. همچنين بيماران مبتلا به رفلاكس براي روزهداري مشكلي ندارند اما در زمان افطار نبايد مايعات و شربتهاي شيرين را يكباره به مقدار زياد و يا حتي مواد غذايي پرچرب و محرك را با حجم زياد مصرف كنند.

اين فوق تخصص گوارش و كبد به افرادي عادي و بيماران گوارشي توصيه كرد: از زمان افطار تا دو ساعت قبل از خواب، بايد مواد غذايي به مرور مصرف شود تا هيچ مشكلي براي آنها بروز نكند. به طوري كه ابتدا افطار سادهاي مصرف شده و سپس با فاصله دو ساعته شام به طور كامل صرف شود.

وي با بيان اين كه چنانچه حجم زياد مواد غذايي و نوشيدني در فاصله زماني كوتاه مصرف نشود، روزه داري براي بيماران مبتلا به رفلاكس بسيار مفيد است، گفت: اما هنگامي كه بيماران مبتلا به رفلاكس بعد از 10 ساعت روزه داري، شروع به مصرف حجم زياد مواد غذايي و نوشيدني ميكنند، در طول روز معدهشان ترش كرده و علايم بيماري تشديد ميشود.

دكترخدمت خاطرنشان كرد: چنانچه هنگام افطار حجم زياد مواد غذايي استفاده شود، در نتيجه معده بزرگ ميشود و به دريچه ورودي معده كه ناحيه اتصال به مري است، آسيب وارد شده و كارايي خود را از دست ميدهد. از اين رو تصور بر آن است كه روزهداري باعث بروز چنين مشكلاتي شده، در صورتي كه اين روش غلط افطار در روزه داري به شمار ميرود.

وي تصريح كرد: بزرگ شدن معده، خون رساني به احشا بدن و تنفس را دچار مشكل ميكند، بنابراين عملكرد سيستم گوارش دچار اختلال ميشود.

دكترخدمت مصرف يك فنجان آب جوش و چند خرما را بهترين روش براي افطار روزه داران عنوان كرد و گفت: از نان و پنير به مقدار كم همراه با ميوه و سبزي تازه نيز ميتوان استفاده كرد. همچنين بدترين ماده غذايي براي افطار مواد بسيار شيرين و مصرف يكباره مواد غذايي پرچرب و پرادويه با حجم زياد است.

وي خاطرنشان كرد: زولبيا و باميهاي كه به شكل عادي در سطح شهر ديده ميشود از جمله موادغذايي هستند كه بايد از مصرف آنها پرهيز كرد زيرا جزو مواد محرك و تشديد كننده علايم بيماري به شمار ميروند.

دكتر خدمت در پايان توصيه كرد: بايد افراد روزه دار با حوصله و به تدريج و با زمان بندي مشخص افطار كنند و نكتهاي كه نبايد فراموش كرد مصرف سحري به طور كامل است.


خبرگزاري دانشجويان ايران